• Odbierz prezent
Inwestycje alternatywne
Z artykułu dowiesz się:

- Co decyduje o wartości diamentów
- Czym są diamenty inwestycyjne

Od zarania dziejów energia zawarta w kamieniach szlachetnych podsycała ludzkie emocje. Kamienie zdobiły insygnia królewskie, szyje dam i rękojeści szabli. moc drzemiącą w kamieniach szlachetnych przypisuje się siłom wszechświata. Dzisiejsze podejście przybiera mniej romantyczne formy, ale niekwestionowanym królem kamieni nadal pozostaje diament.

 

Głównym źródłem informacji o aktualnych cenach diamentów jest Rapaport Diamond Report – cennik uznawany od Pekinu, aż po Nowy Jork. Powstał w 1978 roku dzięki Martinowi Rapaportowi, który ujednolicił system wyceny tabelarycznej, przez co po 81’ diament był już międzynarodowym środkiem płatniczym.

 

Wyjątkowa alternatywa inwestycyjna

Wyniki tradycyjnych inwestycji kapitałowych nie dają inwestorom częstych powodów do zadowolenia. Po okresach hossy przychodzą dni, miesiące, a nawet lata bessy. To właśnie niepewność, co do koniunktury na rynkach finansowych, przyczyniła się do poszukiwania alternatywnych form inwestowania, których wyniki są uzależnione od innych czynników, niż te, które kształtują ceny papierów wartościowych. Tak więc, najważniejszą przesłanką dla podejmowania inwestycji w trwałe aktywa, jest ich niska korelacja z rynkiem tradycyjnych instrumentów finansowych, jak akcje i obligacje. Nawet niewielki udział takich aktywów w portfelu inwestycyjnym może znacznie poprawić jego stabilność podczas zmian wartości indeksów giełdowych. Portfel tego typu posiada nową wartość dodaną, która może zdecydowanie zmienić jego charakter (zachowanie wobec fluktuacji na rynku finansowym), a co za tym idzie zwiększyć jego potencjał wzrostowy.

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Szymon Krajewski

Niezależny doradca ds. inwestycji diamentowych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk