Advertisement
  • Odbierz prezent
DGE: Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” (2021-04-16 15:53)
Zarząd DRAGO ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r., który stanowi tekst jednolity dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Zestawienie zawierające ustosunkowanie się Emitenta do zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-04-16 15:53:59Joanna TynorPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk