• Odbierz prezent
DGA: Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania (2021-02-17 14:00)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-02-17
Skrócona nazwa emitenta
DGA
Temat
Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 17 lutego 2021 r. powziął informację, iż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rekomenduje do dofinansowania projekt DGA S.A. pt. „Asystent studenta z ASD” złożony w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IŻ.00-00-027/20

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Fundacją SOWELO.

Projekt złożony przez DGA S.A. opiewa na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 1 737 120,00 zł.
Kwota przypadająca dla DGA S.A: 1 546 920,00 zł.
Kwota przypadająca dla Fundacji SOWELO: 190 200,00 zł.

Projekt ma być realizowany od 1 marca 2021 do 30 kwietnia 2023 r.

Celem projektu jest poprawa sytuacji neuronietypowych studentów (osób z ASD - zaburzenia ze spektrum autyzmu) na uczelniach w Polsce dzięki wdrożeniu do praktyki funkcjonowania uczelni innowacji społecznej „Tłumacz/Adwokat społeczny” – asystent osoby z ASD”. Projekt obejmie swoim zasięgiem co najmniej 40 uczelni, na których kształcą się studenci z niepełnosprawnością.

DGA S.A. w najbliższym czasie oczekuje na podpisanie stosownej umowy w zakresie realizacji ww. projektu o czym niezwłocznie poinformuje stosownym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DGA SA
(pełna nazwa emitenta)
DGAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-896Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Towarowa37
(ulica)(numer)
061 859 59 00061 859 59 01
(telefon)(fax)
dgasa@dga.plwww.dga.pl
(e-mail)(www)
781-10-10-013630346245
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-17Anna SzymańskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk