• Odbierz prezent
DGA: Podpisanie dwóch umów na realizację projektów (2021-03-18 14:02)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
DGA
Temat
Podpisanie dwóch umów na realizację projektów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 15/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r., Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 18 marca 2021 r. podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego dwie umowy o dofinansowanie projektów pt. „DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra” oraz „Alfa i omega - wzrost kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Dąbrówce”.

Łączna kwota dofinansowania w tych projektach wynosi 1.073.764,04 zł.

Projekty będą realizowane do 30 listopada 2022 r.

Celem projektu: „DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia dwóch Szkół Podstawowych w gminie Dobra” jest wyrównanie szans edukacyjnych 332 uczniów z dwóch szkół podstawowych z terenu Gminy Dobra – powiat turecki (woj. wielkopolskie) poprzez kompleksowe wsparcie w realizację zajęć z zakresu kompetencji kluczowych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, indywidualnego wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz doskonalenia umiejętności 26 nauczycieli i doposażenie 2 pracowni przedmiotowych. Umowa realizowana będzie w partnerstwie z Gminą Dobra.

Celem projektu „Alfa i omega - wzrost kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Dąbrówce” jest wzrost kompetencji kluczowych 400 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce, w tym 26 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wzrost kompetencji i kwalifikacji 53 nauczycieli poprzez: udział w studiach i/lub szkoleniach, doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej w szkole, organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kółek zainteresowań. Umowa realizowana będzie w partnerstwie z Gminą Dopiewo.

Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umów stanowią weksle własne in blanco wraz z wypełnionymi deklaracjami wekslowymi. Zapisy umowy są standardowe i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DGA SA
(pełna nazwa emitenta)
DGAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-896Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Towarowa37
(ulica)(numer)
061 859 59 00061 859 59 01
(telefon)(fax)
dgasa@dga.plwww.dga.pl
(e-mail)(www)
781-10-10-013630346245
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Anna SzymańskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk