• Odbierz prezent
DEVORAN S.A.: Zawarcie istotnej umowy (2021-04-19 16:36)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia: 2021-04-19
Skrócona nazwa emitenta
DEVORAN S.A.
Temat
Zawarcie istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), informuje, że w dniu 16 kwietnia 2021 r. podpisał z Concept Studio Rafał Rutkowski z siedzibą w Morągu (dalej: „Kontrahent”) umowę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji związanej z budową osiedla 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Zalewo, gmina Miłomłyn wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Przedmiotowe budynki będą budowane na nieruchomości, która jest przedmiotem przedwstępnej umowy nabycia, o której Emitent informował raportem ESPI nr 15/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
Zgodnie z umową Kontrahent ma wykonać przedmiotową umowę w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.
Przedmiotowa umowa jest kolejnym etapem realizacji Porozumienia Inwestycyjnego, o którym Emitent informował raportem ESPI nr 11/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.
Z tytułu realizacji niniejszej Umowy Kontrahent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 52.800 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych) netto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DEVORAN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DEVORAN S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-095Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Bankowy2
(ulica)(numer)
+48 22 816 55 60+48 22 816 55 59
(telefon)(fax)
www.devoran.pl
(e-mail)(www)
113 23 89 774015275142
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-19Roman CałaPrezes ZarząduRoman Cała

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk