• Odbierz prezent
DEVORAN S.A.: Żądanie wprowadzenia zmian w porządku ZWZ (2021-04-10 11:56)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia:2021-04-10
Skrócona nazwa emitenta
DEVORAN S.A.
Temat
Żądanie wprowadzenia zmian w porządku ZWZ
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 8/2021 z dnia 25 marca 2021 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”), informuje, że w dniu 9 kwietnia 2021 r. do Emitenta wpłynęło żądanie wprowadzenia zmian w porządku obrad ZWZ od akcjonariusza Emitenta posiadającego co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta – Pana Pawła Kicińskiego.
Treść żądania wraz z projektem uchwały zostaje przekazana w załączeniu.
Najpóźniej na 18 dni przed ZWZ, Zarząd Emitenta przekaże zmieniony porządek obrad, uwzględniający żądanie akcjonariusza.
Załączniki
PlikOpis
uzupełnienie porządku obrad - Devoran SA.pdfżądanie uzupełnienia porządku obrad
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DEVORAN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DEVORAN S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-095Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Bankowy2
(ulica)(numer)
+48 22 816 55 60+48 22 816 55 59
(telefon)(fax)
www.devoran.pl
(e-mail)(www)
113 23 89 774015275142
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-10Roman CałaPrezes ZarząduRoman Cała

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk