• Odbierz prezent
DEVELIA: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok (2021-03-18 16:21)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr14/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

DEVELIA
Temat


Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 13 stycznia 2020 roku, informuje że zmianie uległ termin publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2020. Podany raportem bieżącym 2/2021 termin publikacji w/w raportów został określony na dzień 23 marca 2021 r. Nowy termin publikacji obydwu raportów to 2 kwietnia 2021 r.
Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DEVELIADeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-333Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Powstańców Śląskich2-4
(ulica)(numer)
071 7988010071 7988011
(telefon)(fax)
biuro@develia.plwww.develia.pl
(e-mail)(www)
8992562750020246398
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-18Andrzej OślizłoPrezes Zarządu


2021-03-18Paweł RuszczakWiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk