• Odbierz prezent
DEVELIA: Zakończenie badania due diligence dwóch projektów deweloperskich (2021-10-20 09:23)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr57/2021
Data sporządzenia: 2021-10-20
Skrócona nazwa emitenta
DEVELIA
Temat
Zakończenie badania due diligence dwóch projektów deweloperskich
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Develia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zakończył z pozytywnym wynikiem dodatkowe badanie due diligence dwóch projektów deweloperskich, które będą realizowane na podstawie umowy współpracy w ramach joint venture z zamiarem realizacji inwestycji mieszkaniowych w Warszawie zawartej z Grupo Lar Holding Polonia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Grupo Lar”) oraz CGLS sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie w dniu 13 sierpnia 2021 roku („Umowa JV”).
W związku z powyższym Emitent informuje o spełnieniu się ostatniego z warunków zawieszających określonego w Umowie JV. O dalszych działaniach dotyczących transakcji Emitent poinformuje w kolejnych raportach bieżących.

Informacja o zakończeniu z pozytywnym wynikiem badania due diligence dwóch projektów deweloperskich, w ocenie Emitenta, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DEVELIADeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-333Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Powstańców Śląskich2-4
(ulica)(numer)
071 7988010071 7988011
(telefon)(fax)
biuro@develia.plwww.develia.pl
(e-mail)(www)
8992562750020246398
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-10-20Andrzej OślizłoPrezes Zarządu


2021-10-20Paweł RuszczakWiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk