• Odbierz prezent
DEVELIA: Przedłużenie negocjacji w sprawie sprzedaży nieruchomości Arkady Wrocławskie (2022-09-30 21:24)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr52/2022
Data sporządzenia: 2022-09-30
Skrócona nazwa emitenta
DEVELIA
Temat
Przedłużenie negocjacji w sprawie sprzedaży nieruchomości Arkady Wrocławskie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2022 z dnia 4 lutego 2022 r., informuje, że Emitent oraz spółka zależna od Emitenta – Arkady Wrocławskie S.A. („AW”) – w której Emitent posiada 100% akcji dających 100% głosów na walnym zgromadzeniu z uwagi na obecną sytuacją na rynku deweloperskim powodującą przedłużanie się trwających negocjacji, nie zawarły w przewidzianym w liście intencyjnym terminie do 30 września 2022 r. umowy przyrzecznej w sprawie potencjalnej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości gruntowych położonych we Wrocławiu w kwartale ul. Powstańców Śl., ul. Swobodnej, ul. Komandorskiej oraz ul. Nasypowej zabudowanych m.in. budynkiem wielofunkcyjnym Arkady Wrocławskie.

Spółka w dalszym ciągu prowadzi negocjacje i podejmie starania, aby doprowadzić do podpisania umowy przyrzeczonej do dnia 31 grudnia 2022 r. o czym Emitent będzie informował w odrębnym raporcie bieżącym.

Informacja o przedłużeniu negocjacji, w ocenie Emitenta, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 MAR, gdyż potencjalna transakcja ze względu na wartość będzie istotną transakcją dla Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DEVELIADeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-333Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Powstańców Śląskich2-4
(ulica)(numer)
071 7988010071 7988011
(telefon)(fax)
biuro@develia.plwww.develia.pl
(e-mail)(www)
8992562750020246398
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-30
Andrzej Oślizło
Prezes Zarządu
2022-09-30
Paweł Ruszczak
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk