• Odbierz prezent
DEVELIA: Nabycie nieruchomości przez Emitenta (2021-03-17 15:16)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr13/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

DEVELIA
Temat


Nabycie nieruchomości przez Emitenta

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 17.03.2021 r. Spółka jako kupujący zawarła w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła od podmiotów niepowiązanych z Emitentem prawo własności dwóch nieruchomości położonych we Wrocławiu przy ul. Buforowej:
1. nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 1,6319 ha. Cena za nabywane nieruchomości wraz z innymi świadczeniami wymienionymi w umowie została określona na kwotę 7.842.727,84 netto, do której doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23 %, tj. łącznie 9 646 555,24 brutto;
2. nieruchomość gruntową o powierzchni 0,6412 ha. Cena za nabywaną nieruchomość została określona na kwotę 2.957.272,16 netto, do której doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23 %, tj. łącznie 3.637.444,76 zł brutto.

Na przedmiotowych nieruchomościach planowana jest realizacja projektu inwestycyjnego z szacowaną ilością ok. 77 lokali mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach tego projektu inwestycyjnego to III kwartał 2021 r.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Spółki.

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DEVELIADeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-333Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Powstańców Śląskich2-4
(ulica)(numer)
071 7988010071 7988011
(telefon)(fax)
biuro@develia.plwww.develia.pl
(e-mail)(www)
8992562750020246398
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-17Andrzej OślizłoPrezes Zarządu


2021-03-17Paweł RuszczakWiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk