• Odbierz prezent
DETALION GAMES S.A.: Zawarcie umowy na produkcję gry "Chernobyl: 1986" (2021-03-19 14:39)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-19
Skrócona nazwa emitenta
DETALION GAMES S.A.
Temat
Zawarcie umowy na produkcję gry "Chernobyl: 1986"
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w ramach przyspieszenia prac nad grą „Chernobyl: 1986” na platformę PC dnia 19 marca 2021 r. Spółka zawarła ze studiem DEV4PLAY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („DEV4PLAY”) umowę na dodatkowe prace produkcyjne wskazanej powyżej gry („Umowa”).

Spółka informuje, że w ramach rozpoczętej już produkcji właściwej gry „Chernobyl: 1986” podjęto decyzję o podzleceniu części prac związanych z produkcją do DEV4PLAY.

Zarząd wskazuje, że potrzeba podzlecenia części prac do DEV4PLAY wynika z prowadzenia produkcji kilku projektów jednocześnie. Zdaniem Spółki polityka dywersyfikacji źródeł przychodów ogranicza ryzyko finansowe Spółki, jeżeli któryś z projektów nie odniesie komercjalnego sukcesu.

W grze „Chernobyl: 1986” zadaniem gracza będzie zapanowanie nad skutkami eksplozji reaktora jądrowego i nie dopuszczenie do kolejnego wybuchu. Gra bazuje na prawdziwych wydarzeniach z ukraińskiej elektrowni, konfrontując gracza z poszczególnymi etapami kryzysu.

Za realizację poszczególnych transz Umowy DEV4PLAY otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe na warunkach rynkowych, płatne w transzach za poszczególne etapy wykonania gry. Strony uzgodniły, że niezależnie od powyższego wynagrodzenia, DEV4PLAY przysługiwać będzie wynagrodzenie prowizyjne „za sukces”, zależne od średniej ocen gry na platformie STEAM.

Prace DEV4PLAY będą podzielone na kwartalne etapy, które podlegać będą weryfikacji wewnętrznej. Spółka posiada uprawnienie do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym momencie, bez obowiązku finalizacji umowy przez DEV4PLAY i dalszych płatności.

Strony Umowy przewidują również możliwość wykonania przez DEV4PLAY portów gry na inne platformy m.in. IOS/ANDROID, SWITCH, PS4, XONE jednakże zgodnie z odrębnie ustalonymi warunkami.

Emitent przewiduje, że wydanie „Chernobyl: 1986” na platformę PC nastąpi w 2022 roku. Zgodnie z przyjętą polityką informacyjną termin premiery gry zostanie przekazany do wiadomości publicznej za pośrednictwem ESPI.

W ocenie Emitenta wydanie gry „Chernobyl: 1986” może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki i jej dalszy rozwój.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DETALION GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DETALION GAMES S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-712Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bluszczańska76/6
(ulica)(numer)
+48 664 144 999
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213864750
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-19Aleksandra CwalinaPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk