• Odbierz prezent
DETALION GAMES S.A.: Temat: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 2/2021 (2021-03-12 11:36)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
DETALION GAMES S.A.
Temat
Temat: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 2/2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu ESPI nr 2/2021. Zarząd wskazuje, że z przyczyn technicznych raport nie został opublikowany w pełnej treści.

Treść raportu przed korektą:
Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że rozpoczął rozmowy z potencjalnym parterem biznesowym („Partner”), który zainteresowany jest rozwojem gry "Nemezis: Mysterious Journey III".

Treść raportu po korekcie:
Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że rozpoczął rozmowy z potencjalnym parterem biznesowym („Partner”), który zainteresowany jest rozwojem gry "Nemezis: Mysterious Journey III".
W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję o przesunięciu ustalonej daty premiery gry.
W ocenie Emitenta współpraca z Partnerem może mieć istotny wpływ na sprzedaż gry, w szczególności poprzez dotarcie do szerszego grona odbiorców dzięki sieci kontaktów Partnera, co będzie miało odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki. O zawarciu umowy o współpracy z Partnerem Spółka powiadomi w odrębnym raporcie bieżącym.
Dodatkowy czas produkcji "Nemezis: Mysterious Journey III" Spółka planuje przeznaczyć na prace związane z testowaniem gry i dopracowaniem jej balansu. Podejmując taką decyzję, Zarząd podkreśla, że kieruje się przede wszystkim jakością gry, a nie datą jej wydania.
Zarząd Emitenta wskazuje, że premiera "Nemezis: Mysterious Journey III" nastąpi w 2021 roku, jednak szczegółowa data premiery gry zostanie opublikowana w ramach stosownego raportu bieżącego ESPI.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DETALION GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DETALION GAMES S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-712Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bluszczańska76/6
(ulica)(numer)
+48 664 144 999
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213864750
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Aleksandra CwalinaPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk