• Odbierz prezent
DENT-A-MEDICAL S.A.: Ogłoszenie o ofercie nabycia akcji serii N przez akcjonariuszy posiadających prawa poboru (2021-02-25 15:50)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia:2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
DENT-A-MEDICAL S.A.
Temat
Ogłoszenie o ofercie nabycia akcji serii N przez akcjonariuszy posiadających prawa poboru
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Krakowie ["Spółka"] niniejszym informuje, że na stronie Spółki: https://dent-a-medical.com zostało opublikowane w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 25 lutego 2021 r., dokument informacyjny w związku z ofertą publiczną z prawem poboru akcji serii N Spółki ["Akcje Oferowane"].
Zarząd Spółki przekazuje również do wiadomości publicznej informację o harmonogramie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii N z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, realizowanej na podstawie Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 października 2020 r., dla których dniem prawa poboru był 16 listopada 2020 roku.

Przedmiotem oferty jest 8 191 288 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna wynosi 0,10 zł [dziesięć groszy] za jedną akcję. Kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony o kwotę nie wyższą niż 819 128,80 zł.

Zarząd niniejszym przekazuje harmonogram oferty publicznej z prawem poboru akcji serii N:
16 listopada 2020 r. – Dzień Prawa Poboru;
25 lutego 2021 r. – Publikacja Dokumentu Informacyjnego;
1 marca 2021 r. – Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych;
12 marca 2021 r. – Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych;
24 marca 2021 r. – Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych dokonany przez KDPW;
26 marca 2021 r. Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w Zapisach Dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta;
26 marca 2021 r. - Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta.

Zarząd Spółki informuje, iż jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie akcji serii jest dokument informacyjny, opublikowany na stronie Spółki, wraz z ewentualnymi suplementami, komunikatami aktualizującymi oraz informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Szczegółowy opis zasad subskrypcji Akcji Serii N został zawarty w dokumencie informacyjnym, sporządzonym zgodnie z art. 37 a Ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Jednocześnie Spółka zwraca się z uprzejmą prośbą do firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Akcje Serii N o przesłanie na adres mailowy sekretariat@dent-a-medical.com lub na adres siedziby Spółki, tj. 30-382 Kraków, ul. Kobierzyńska 211 jednego egzemplarza formularza zapisu złożonego przez akcjonariusza Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o ofercie, wzór formularza zapisu na akcje serii N oraz Dokument Informacyjny.

Zarząd Dent-a-Medical S.A.
Załączniki
PlikOpis
OGŁOSZENIE DAM - AKCJE SERII N.pdfOgłoszenie o ofercie akcji
FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SERII N.pdfFormularz zapisu
DAM_dokument informacyjny_akcje serii N.pdfDokument informacyjny
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DENT-A-MEDICAL SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DENT-A-MEDICAL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-382Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Kobierzyńska211
(ulica)(numer)
+48 12 428 50 60
(telefon)(fax)
biuro@dent-a-medical.comwww.dent-a-medical.com
(e-mail)(www)
894-283-44-59020073934
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25Piotr GrzesiakProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk