• Odbierz prezent
DENT-A-MEDICAL S.A.: Aneks nr 2 do dokumentu informacyjnego o ofercie akcji serii N (2021-03-08 13:32)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia:2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
DENT-A-MEDICAL S.A.
Temat
Aneks nr 2 do dokumentu informacyjnego o ofercie akcji serii N
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 5/2021 Zarząd Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Krakowie ["Spółka"] niniejszym przekazuje aneks nr 2 do dokumentu informacyjnego, opublikowanego w dniu 25 lutego 2021 r., w związku z ofertą publiczną z prawem poboru akcji serii N Spółki. Jednocześnie Spółka załącza wzór formularza zapisu dla podmiotów niebędących akcjonariuszami Spółki. Spółka informuje, iż zgodnie z KSH po zakończeniu zapisów podstawowych i dodatkowych, Zarząd Spółki będzie mógł zaprosić do złożenia zapisu na pozostałe akcje serii N podmioty spoza grona akcjonariuszy Spółki.
Podstawa prawna: art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Załączniki
PlikOpis
Aneks nr 2 akcji serii N.pdfAneks nr 2 do Dokumentu Informacyjnego
FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SERII N dla nie akcjonariuszy Spółki.pdfWzór formularza zapisu dla nie akcjonariuszy Spółki
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DENT-A-MEDICAL SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DENT-A-MEDICAL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-382Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Kobierzyńska211
(ulica)(numer)
+48 12 428 50 60
(telefon)(fax)
biuro@dent-a-medical.comwww.dent-a-medical.com
(e-mail)(www)
894-283-44-59020073934
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-08Piotr GrzesiakProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk