• Odbierz prezent
DEKTRA S.A.: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów 
 o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów (2023-03-22 13:56)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2023
Data sporządzenia:2023-03-22
Skrócona nazwa emitenta
DEKTRA S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów
o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
W dniu 21.03.2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Macieja Stefańskiego („Akcjonariusza”), osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Akcjonariusz poinformował, że w dniu 20.03.2023 w wyniku transakcji sprzedaży 5.000 akcji Spółki w transakcji zawartej w alternatywnym systemie obrotu nastąpiło zmniejszenie dotychczasowego posiadanego udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.


Przed dokonaniem przez Macieja Stefańskiego transakcji z dnia 20.03.2023 Maciej Stefański wraz z osobami powiązanymi posiadał łącznie 673.234 akcji DEKTRA SA (w tym 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 173.234 akcji zwykłych na okaziciela pozostałych serii), co stanowiło 60,98 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.173.234 głosów z tych akcji, co stanowiło 73,14 % głosów w ogólnej liczbie głosów (osoby powiązane: pani Beata Stefańska – żona, pani Wiesława Stefańska - matka)

Po dokonaniu przez Macieja Stefańskiego transakcji z dnia 20.03.2023r., Maciej Stefański wraz z osobami powiązanymi posiada łącznie 668.234 akcji DEKTRA SA (w tym 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 168.234 akcji zwykłych na okaziciela pozostałych serii), co stanowi 60,53% udziału w kapitale zakładowym oraz 1.168.234 głosów, co stanowi 72,83% głosów w ogólnej liczbie głosów (osoby powiązane: pani Beata Stefańska – żona, pani Wiesława Stefańska -matka )

Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją podmioty zależne od niego, posiadające akcje DEKTRA SA.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia akcjonariusza.


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału 21.03. 2023.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-03-22Beata Stefańskaprezes zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk