Advertisement Advertisement
  • Odbierz prezent
DEKTRA S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA  w związku z art.19 Rozporządzenia MAR (2023-03-22 13:58)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2023
Data sporządzenia:2023-03-22
Skrócona nazwa emitenta
DEKTRA S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
arząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu
21 marca 2023 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Powiadomienie o transakcjach z dnia 21.03.2023.pdf.Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR
Załączniki
PlikOpis
Powiadomienie o transakcjach z dnia 21.03.2023.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-03-22Beata Stefańskaprezes zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk