• Odbierz prezent
DEKPOL S.A.: Informacja o sprzedaży lokali w I kwartale 2021 roku (2021-04-20 21:43)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Informacja o sprzedaży lokali w I kwartale 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd DEKPOL S.A. („Spółka”) przedstawia wstępne informacje dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Dekpol w segmencie deweloperskim w I kwartale 2021 roku:

- liczba sprzedanych lokali: 79 lokali wobec 27 lokali sprzedanych w I kwartale 2020 roku (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych),

- liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy: 148 lokali wobec 178 lokali rozpoznanych w I kwartale 2020 roku.

Na dzień 31 marca 2021 r. łączna liczba lokali oferowanych przez Grupę do sprzedaży wynosiła 289.

W I kwartale 2021 roku wprowadzono do sprzedaży trzy nowe inwestycje:
- Grano Marina Hotel – budynek o łącznej liczbie lokali usługowych 130 zlokalizowany w Wiślince k. Wyspy Sobieszewskiej,
- Lazur Park – budynek mieszkalny o łącznej liczbie lokali mieszkalnych 36, zlokalizowany na Wyspie Sobieszewskiej,
- Villa Neptun – budynek apartamentowy o łącznej liczbie lokali usługowych 40, zlokalizowany na Wyspie Sobieszewskiej.

Ponadto Spółka wskazuje, że w I kwartale 2021 roku wydana została ostateczna decyzja pozwolenia na użytkowanie 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (180 lokali) wchodzących w skład inwestycji "Osiedle Pastelowe" etap I w Gdańsku, a sprzedaż w tej inwestycji na dzień 31 marca 2021 r. sięgała 95%.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DEKPOL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-251Pinczyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gajowa31
(ulica)(numer)
+48 58 56 01060
(telefon)(fax)
dekpol@dekpol.plwww.dekpol.pl
(e-mail)(www)
5922137980220341682
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20Mariusz TuchlinPrezes ZarząduMariusz Tuchlin

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk