• Odbierz prezent
DEG: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 czerwca 2022 roku (2022-05-26 17:31)
fot. freepik.com
Zarząd Detalion Games S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22 czerwca 2022 roku na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego przy ul. Pięknej 15 lok. 34.

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika, a także proponowane zmiany Statutu i tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-05-26 17:31:06Agnieszka HałasińskaPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk