• Odbierz prezent
Decyzję w sprawie stóp procentowych poznamy 28 maja. Jak reaguje kurs polskiego złotego (EUR/PLN)?

Kolejna decyzja w sprawie stóp procentowych zostanie przekazana przez Radę Polityki Pieniężnej dopiero 28 maja 2020 roku. Obecnie główna stopa procentowa wynosi w Polsce 0,50%.

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych w przeszłości

Od 4 marca 2015 roku, aż do 17 marca 2020 roku, stopy procentowe wynosiły w Polsce niezmiennie 1,50%. Następnie mieliśmy do czynienia z dwiema obniżkami. Najpierw właśnie 17 marca do 1,00%, a następnie 8 kwietnia do obecnych 0,50%. Działania te były oczywiście podyktowane wybuchem pandemii koronawirusa oraz związanym z tym zagrożeniem dla rozwoju gospodarki.

 Polska stopy procentowe

Wykres poziomu stóp procentowych w Polsce (od 1998 roku)

Narodowy Bank Polski w sprawie inflacji

NBP tak samo jak inne banki centralne może kreować wzrost lub spadek inflacji. Do tego celu może posłużyć się na przykład krótkoterminową stopą procentową. Jest ona odpowiedzialna za koszt, jaki banki komercyjne ponoszą, pożyczając pieniądze od banku centralnego. W sytuacji kiedy krótkoterminowa stopa procentowa zostanie podniesiona, wtedy banki komercyjne swój zwiększony koszt przekładają na klienta, czyli kredyty na rynku są droższe. Automatycznie zmniejsza się wtedy ich dostępność, a w efekcie hamuje konsumpcja. W ten sposób uzyskujemy spadek popytu, za którym idzie spowolnienie lub zatrzymanie wzrostu cen i w efekcie końcowym spadek inflacji. W sytuacji przeciwnej, gdy krótkoterminowa stopa procentowa maleje, wtedy kredyty są tańsze i bardziej dostępne. Konsumpcja rośnie, a wraz z nią również inflacja.

Krytyka w sprawie decyzji o niskich stopach procentowych

Pomimo faktu, iż w ostatnim czasie obniżanie stóp procentowych jest trendem, który można zaobserwować na całym świecie, to pojawiają się również krytyczne opinie na temat wykonania takiego ruchu w Polsce. Kamil Zubelewicz, członek Rady Polityki Pieniężnej mówi, że wszystkie modele prezentowane RPP wskazują na niedowartościowanie złotego. W związku z tym nie rozumie polityki, która doprowadza do jego dodatkowego osłabienia. Ponadto uważa obniżenie stóp procentowych za błąd, ponieważ promuje to konsumpcję oraz wydatki socjalne. Tymczasem zdaniem Kamila Zubelewicza, aby wyprowadzić Polskę z kryzysu i powrotu do wzrostu gospodarczego niezbędne są oszczędności i inwestycje.

Kurs złotego na rynek walutowym

Na rynku walutowym mamy dzisiaj do czynienia z osłabieniem polskiego złotego względem euro. Kurs EUR/PLN wynosi aktualnie 4,5456, co stanowi zmianę o +0,21%.

EUPLN

Wykres pary walutowej EUR/PLN (1 dzień)

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi w ostatnim czasie z różnych gospodarek świata:

Sprzedaż detalicza w Australii i rynek pracy w Nowej Zelandii

Fatalne PMI dla usług Strefy Euro i zamówienia fabryk w Niemczech

Wskaźnik PMI dla sektora budowlanego w Wielkiej Brytanii i sprzedaż detaliczna w Strefie Euro 

Raport ADP ze Stanów Zjednoczonych oraz stopa bezrobocia w Polsce

Zapasy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych

Notowania: EURPLN

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/EURPLN/

Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk