• Sklep
  • Odbierz prezent
  • Sklep
  • Odbierz prezent
rpp 6 maj
Z artykułu dowiesz się:

Jaka była wczorajsza decyzja i jak brzmiał komentarz RPP w sprawie wysokości stóp procentowych

Wczoraj o godzinie 12.20 otrzymaliśmy decyzję Rady Polityki Pieniężnej na temat wysokości stóp procentowych. Zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami poziom stóp został na tych samych poziomach. Kilka godzin później mogliśmy przeczytać również komentarz RPP dotyczący bieżącej sytuacji rynkowej oraz decyzji wraz z założeniami na najbliższą przyszłość.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 1,50%;
  • stopa lombardowa 2,50%;
  • stopa depozytowa 0,50%;
  • stopa redyskonta weksli 1,75%.

W komunikacie Rada przyznała, że sytuacja ekonomiczna w Polsce ma pozytywny charakter. Ważnymi czynnikami wspierającymi wzrost gospodarczy jest cały czas polepszająca się sytuacja na rynku pracy. Ponadto poprawie ulegają nastroje konsumenckie, sytuacja finansowa firm (którą RPP określiła w tym momencie jako dobrą), wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych, a także wzrost kredytu, a osłabienie dynamiki wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale bieżącego roku było jedynie przejściowe. Najgroźniejszym czynnikiem ryzyka dla gospodarki jest natomiast niepewna koniunktura za granicą.

Jeśli chodzi o kwestię inflacji – w obecnym momencie z powodu umiarkowanej dynamiki wynagrodzeń oraz ujemnej luki popytowej nie ma obecnie presji inflacyjnej. Dynamika cen konsumpcyjnych i produkcyjnych pozostaje ujemna, ale głównymi czynnikami mającymi na to wpływ są wcześniejsze silne przeceny surowców na rynku światowym. Oczekiwania inflacyjne RPP są nadal bardzo niskie, ale z drugiej strony deflacja nie zagraża w tym momencie działalności gospodarczej.

Jakie są oczekiwania Rady Polityki Pieniężnej na najbliższy czas? Rada przyznaje, że dynamika CPI pozostanie ujemna, ale jednocześnie wzrost gospodarczy powinien się utrzymywać na stabilnym poziomie z powodu rosnącego popytu konsumpcyjnego, wzrastającego zatrudnienia, przyspieszenia płac oraz świadczeń społecznych. Głównymi czynnikami ryzyka pozostaje pogorszenie się stanu światowej koniunktury oraz duże wahania cen surowców.

Decyzja o utrzymaniu poziomu stóp została skomentowana jako sprzyjająca dalszemu utrzymaniu wzrostu gospodarczego na zrównoważonym poziomie.


Michał Łyko

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ekspert japońskiej metody inwestowania Ichimoku Kinko Hyo - jednej z najstarszych metod analizowania oraz konstrukcji wykresów. Na rynkach finansowych od ponad 3 lat.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk