• Odbierz prezent
DECORA: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (2021-03-05 13:26)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia:2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
DECORA
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Decora S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 marca 2021 roku Spółka otrzymała od Pana Włodzimierza Lesińskiego zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) dotyczące:

a) zmiany dotychczas posiadanego przez Pana Włodzimierza Lesińskiego udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów;
b) zmiany dotychczas posiadanego przez porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
zawiadomienie_WL_KNF_05.03.2021.pdfzawiadomienie_WL_KNF_05.03.2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DECORA SA
(pełna nazwa emitenta)
DECORAMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
63-000Środa Wielkopolska
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Ignacego Prądzyńskiego24A
(ulica)(numer)
+48 61 28 64 200+48 61 28 54 975
(telefon)(fax)
ir@decora.plwww.decora.pl
(e-mail)(www)
7861000577630247715
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05Artur HibnerCzłonek Zarządu- Dyrektor Finansowy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk