• Odbierz prezent
DECORA: Nabycie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta (2021-03-04 14:41)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia:2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
DECORA
Temat
Nabycie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 04 marca 2021 r. sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 MAR Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta Pana Włodzimierza Lesińskiego.

Z przekazanej informacji wynika, że w/w osoba:
- w dniu 02 marca 2021 r. dokonała nabycia 7.829 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w średniej cenie transakcji ważonej wolumenem w wysokości 30,00 zł za jedną akcję,
- w dniu 03 marca 2021 r. dokonała nabycia 7.048 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w średniej cenie transakcji ważonej wolumenem w wysokości 30,00 zł za jedną akcję.

Ww. transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Pełna treść notyfikacji stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
Powiadomienie_MAR19_WL_03.03.2021.pdfPowiadomienie_MAR19_WL_03.03.2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DECORA SA
(pełna nazwa emitenta)
DECORAMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
63-000Środa Wielkopolska
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Ignacego Prądzyńskiego24A
(ulica)(numer)
+48 61 28 64 200+48 61 28 54 975
(telefon)(fax)
ir@decora.plwww.decora.pl
(e-mail)(www)
7861000577630247715
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-04Artur HibnerCzłonek Zarządu- Dyrektor Finansowy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk