• Odbierz prezent
Debiut Scope Fluidics na NewConnect - duży wzrost i szybka korekta spowodowana spekulacją?
Z artykułu dowiesz się:

- O debiucie kolejnej spółki na NewConnect
- o wynikach finansowych Scope Fluidics
- o notowaniach spółki podczas debiutu

Na rynku NewConnect debiutuje dziś kolejna Spółka. Scope Fluidics S.A. będzie 401 spółką na NewConnect. Pomimo poniesionych przez nią strat, kurs jej akcji sporo zyskał na otwarciu. Jak się jednak okazało, taki stan rzeczy nie trwał długo.

 

Debiut Scope Fluidics na NewConnect

Scope Fluidics S.A. to spółka z sektora biotechnologicznego. Jak wynika z zapowiedzi debiutu na stronie NewConnect, będzie ona 401 spółką notowaną na rynku NewConnect oraz 7 spółką, której akcje debiutują w tym roku w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO).

Scope Fluidics zajmuje się realizacją projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Akcje spółki oferowane były w trybie oferty prywatnej. Cena emisyjna wynosi 18 zł. Free float we wszystkich akcjach wynosi 34,97%.

 

Wyniki finansowe Scope Fluidics

Spółka opublikowała przed debiutem swoje wyniki finansowe w raporcie EBI 4/2017. W I półroczu 2017 r. Grupa Kapitałowa Scope Fluidics poniosła stratę w wysokości ponad 1,7 mln zł, w stosunku do ponad 1,6 mln zł straty w I półroczu 2016 r.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i inwestycyjnej były ujemne w I półroczu 2017 r. Zrekompensowały je jednak dodatnie przepływy z działalności finansowej w wysokości ponad 16 mln zł, pochodzące głównie z emisji akcji. Łączne przepływy pieniężne netto wyniosły w I półroczu 2017 r. ponad 14 mln zł.

Majątek Grupy Kapitałowej Spółki zwiększył się z niemal 4,1 mln zł na koniec grudnia 2016 r. do ponad 20,6 mln zł na koniec I półrocza 2017 r.

 

Spekulacja na otwarciu?

Jako, że kurs odniesienia był równy cenie emisyjnej i wynosił 18 zł, kurs otwarcia okazał się zaskoczeniem. O godzinie 11:00, gdy rozpoczęły się notowania spółki, kurs jej akcji wynosił 19,45 zł, co dawało około 8% wzrostu wartości. Tak duży przyrost wartości mógł dziwić, z uwagi na osiągane przez Spółkę wyniki. Bardzo szybko doszło jednak do korekty. O godz. 11:24, kurs akcji Scope Fluidics wynosił już 18 zł i był równy cenie emisyjnej.

Kurs akcji Scope Fluidics w dniu debiutu na NewConnect

Debiut spółki na NewConnect rozpoczął się niespodziewanie wysokim kursem akcji Scope Fluidics. Być może tak wysoki kurs otwarcia związany był z działaniami spekulacyjnymi, które jednak zostały bardzo szybko zweryfikowane przez rynek.


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk