• Odbierz prezent
DEBICA: Szacunkowe wybrane wyniki Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za rok 2020 (2021-02-25 18:10)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
DEBICA
Temat
Szacunkowe wybrane wyniki Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (dalej: „Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację o wstępnych (nieaudytowanych) wybranych wynikach za 2020 r.:

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: 1 803 926 tys. zł
2. Zysk netto: 68 392 tys. zł

Spółka zastrzega jednocześnie, że:
• prezentowane wyniki mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie względem finalnych wyników za rok 2020,
których przekazanie do publicznej wiadomości zaplanowane jest na 22 kwietnia 2021 r.;
• powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego.
Wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie rocznym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości;
• powyższe wartości będą podlegały badaniu firmy audytorskiej i mogą ulec zmianie.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji wybranych, szacunkowych wyników w związku z decyzją o nieprzekazywaniu raportów kwartalnych za ostatni (czwarty) kwartał roku obrotowego, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA
(pełna nazwa emitenta)
DEBICAMotoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
39-200Dębica
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. 1 Maja1
(ulica)(numer)
(014) 670-28-31014 670-09-57
(telefon)(fax)
www.debica.com.pl
(e-mail)(www)
872-000-34-04850004505
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25Leszek SzafranPrezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży
2021-02-25Ireneusz MaksymiukCzłonek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk