• Odbierz prezent
DEBICA: Aktualizacja informacji o otrzymaniu decyzji podatkowych (2021-06-16 21:17)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
DEBICA
Temat
Aktualizacja informacji o otrzymaniu decyzji podatkowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica SA („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2021 informuje o podjęciu decyzji o zapłacie przez Spółkę zaległości podatkowej za rok 2014 w wysokości 6,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na dzień publikacji niniejszego raportu wynoszą ok. 3,5 mln zł oraz zapłacie przez Spółkę zaległości podatkowej za rok 2015 w wysokości 8,0 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na dzień publikacji niniejszego raportu wynoszą ok. 3,8 mln zł.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Spółka uzgodniła z podmiotami dominującymi Spółki tj. The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron, Ohio, USA oraz Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg, że koszt pokrycia zaległości podatkowej za lata 2014 i 2015 wraz z odsetkami zostanie zwrócony Spółce przez ww. podmioty dominujące Spółki, a więc jego zapłata przez Spółkę nie wpłynie na wynik finansowy Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA
(pełna nazwa emitenta)
DEBICAMotoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
39-200Dębica
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. 1 Maja1
(ulica)(numer)
(014) 670-28-31014 670-09-57
(telefon)(fax)
www.debica.com.pl
(e-mail)(www)
872-000-34-04850004505
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-16Leszek SzafranPrezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży
2021-06-16Ireneusz MaksymiukCzłonek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk