• Odbierz prezent
DB ENERGY S.A.: Zawarcie aneksu do istotnej umowy (2021-03-16 08:23)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
DB ENERGY S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd DB Energy SA ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 16 marca 2021 roku Spółka zawarła z Schumacher Packaging Zakład Grudziądz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu ("Zamawiający") aneks rozszerzający zakres umowy z dnia 27 stycznia 2020 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI 1/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r.
Przedmiotem aneksu jest rozszerzenie zakresu prac związanych z modernizacją elektrociepłowni. W wyniku zawarcia aneksu ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy przysługujące Emitentowi ustalone zostało na poziomie 35.100.000,00 zł netto. Jednocześnie wydłużony został termin realizacji umowy, której zakończenie zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem powinno nastąpić w październiku 2022 roku.
Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.
Niniejsza umowa została uznana za istotną z uwagi na jej wartość, która przekracza 10% przychodów ze sprzedaży DB Energy SA za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, a także wpływ na wyniki finansowe w roku obrotowym 2020/2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DB ENERGY S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-541Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Armii Krajowej45
(ulica)(numer)
+48 71 337 13 25+48 71 337 13 26
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8942995375
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-16Krzysztof PiontekPrezes Zarządu
2021-03-16Dominik BrachWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk