• Odbierz prezent
DANKS S.A.: : Udzielnie pożyczki spółce celowej i planowane nabycie od banku wierzytelności zabezpieczonej hipoteką (2021-03-03 20:51)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
DANKS S.A.
Temat
: Udzielnie pożyczki spółce celowej i planowane nabycie od banku wierzytelności zabezpieczonej hipoteką
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 2 marca 2021 roku Emitent zawarł umowę pożyczki z Helicus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000698708) („Helicus”). Na podstawie umowy pożyczki Emitent zobowiązał się do udzielenia Helicus pożyczki w kwocie nie większej niż 2.100.000 zł z przeznaczeniem (1) na sfinansowanie nabycia wierzytelności pieniężnej przysługującej jednemu z działających w Polsce banków wobec osoby prawnej, wynikającej z umowy kredytowej, zabezpieczonej (a) hipoteką umowną zwykłą w wysokości 4.000.000 zł oraz (b) hipoteką umowną kaucyjną w wysokości 2.000.000 zł, ustanowionymi na nieruchomości położonej w Darłowie oraz (2) na sfinansowanie procesu windykacji nabytej wierzytelności. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 2 procent rocznie, a okres jej spłaty jest powiązany z terminem windykacji nabytej wierzytelności. Pożyczka zabezpieczona jest wekslem własnym Helicus.

Zarząd Emitenta informuje, że Helicus jest spółką celową Emitenta, dedykowaną wyłącznie do zawarcia opisanej powyżej umowy nabycia wierzytelności, a następnie do przeprowadzenia windykacji tejże wierzytelności.

Emitent wyjaśnia, że planowane nabycie i windykacja opisanej powyżej wierzytelności jest kolejnym przejawem realizacji zapowiedzi podejmowania przez Emitenta działań, mających na celu poszerzenie zakresu działalności Emitenta z wykorzystaniem wolnych środków finansowych znajdujących się w dyspozycji Emitenta. Decyzja o nabyciu przedmiotowej wierzytelności zapadła w wyniku analizy konkretnego przypadku, w tym zwłaszcza analizy potencjalnej opłacalności inwestycji i wartości przedmiotu zabezpieczenia (nieruchomości). Emitent ocenia, że wartość zabezpieczenia przewyższa istotnie wartość nabytych roszczeń, powiększonych o należne odsetki, a tym samym Emitent odnotuje na transakcji dodatni wynik finansowy.

Emitent nie wyklucza dokonania w najbliższej przyszłości kolejnych podobnych inwestycji, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami trzecimi (współinwestorzy). Każdorazowa inwestycja dokonywana byłaby przy tym z wykorzystaniem dedykowanych do poszczególnych transakcji spółek celowych, co ma na celu ograniczenie ryzyk prawnych i ekonomicznych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Krzysztof TruchelPrezes Zarządu
2021-03-03Agnieszka TruchelOperator Systemu ESPI

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk