• Odbierz prezent
Dane z polskiego sektora przemysłowego zaskoczyły - Silny wyskok produkcji i inflacji PPI w marcu
fot. freepik.com

Dynamika produkcji przemysłowej wyskoczyła w marcu do 18,9% r/r z 2,7%r/r w lutym. Co prawda wyraźne przyspieszenie produkcji było spodziewane ze względu na korzystny efekt bazy statystycznej oraz większą niż w roku ubiegłym liczbę dni roboczych, to jednak skala niespodzianki zaskoczyła in plus.

FXMAG akcje dane z polskiego sektora przemysłowego zaskoczyły - silny wyskok produkcji i inflacji ppi w marcu  analiza, analiza biznesowa, analiza danych, analiza ekonomiczna, analiza finansowa, analiza fundamentalna, analiza jakościowa, analiza porównawcza, analiza rynku, analiza statystyczna, analiza techniczna, analiza wskaźnikowa, bank millennium, co to inflacja, czynnik proinflacyjny, czynniki produkcji, efektywny łańcuch dostaw, epidemia, epidemia w polsce, gus inflacja, gus produkcja przemysłowa, gus wskaźnik inflacji, inflacja, inflacja bazowa, inflacja co to, inflacja cpi, inflacja definicja, inflacja gus, inflacja kosztowa, inflacja podażowa, inflacja polska, inflacja popytowa, inflacja w polsce, inflacja w polsce gus, kalkulator inflacji, kalkulator ppi, lancuch dostaw, logistyczny łańcuch dostaw, łańcuch dostaw, łańcuch dostaw przykład, millennium, millennium bank, pandemia, pandemia koronawirusa, planowanie produkcji, polska inflacja, pomiar inflacji, popytowa teoria inflacji, postęp szczepień, poziom inflacji, pozytywne skutki inflacji, ppi, ppi a dpi, ppi co to, ppi co to jest, ppi ekonomia, ppi wskaźnik, produkcja, produkcja przemyslowa, produkcja przemysłowa, produkcja przemysłowa definicja, produkcja przemysłowa gus, produkcja przemysłowa w polsce, produkcji, prognoza inflacji, proinflacja, przeciwdziałanie inflacji, przeciwieństwo inflacji, przyczyny inflacji, przyczyny inflacji popytowej, raport o inflacji, recesja a inflacja, rodzaje inflacji, skutki inflacji, stopa inflacji, stopa inflacji gus, sytuacja pandemiczna, szczepienia, szpczepionka, wskaźnik inflacji, wskaźnik ppi, wykres inflacji w polsce, wzrost inflacji, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie produkcją, zintegrowany łańcuch dostaw,sektor przemysłowy 1

Siłę polskiego przemysłu potwierdzają dane eliminujące wpływ czynników sezonowych,

które wskazały na zwyżkę produkcji w marcu o 2,3% m/m i 15,7% r/r. Ze względu na zaburzenia spowodowane niską bazą statystyczną z roku ubiegłego, kiedy polski i światowy przemysł borykał się ze skutkami globalnego lockdownu i zaburzeniami w łańcuchach dostaw, bardziej miarodajne do oceny bieżącej kondycji przemysłu są zmiany miesiące po odsezonowaniu.

Analiza struktury produkcji wskazuje,

że wciąż najdynamiczniej rośnie produkcja branż o dominującym udziale eksportu. Eksport pozostaje ważnym motorem polskiego przemysłu, co sygnalizowały publikowane już w poprzednich miesiącach dane o zamówieniach eksportowych, czy wymianie handlowej. Produkcja urządzeń elektrycznych wzrosła o aż 57,5% r/r, komputerów, wyrobów elektronicznych o 54,9% r/r, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep o 51,1% r/r, mebli o 35,1% r/r. Dane dla części branż zaburzone są efektem bazy, szczególnie produkcja samochodów, niemniej wyniki polskiego przemysłu w marcu są imponujące.

Polski przemysł niezmiennie korzysta z odbudowy wzrostu w globalnej gospodarce,

szczególnie w sektorze przemysłu u naszych głównych partnerów handlowych, naszych głównych partnerów handlowych, czemu sprzyja realizacja programów fiskalnych. W rezultacie produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku rośnie najsilniej i w marcu była ona o 52,1% wyższa niż przed rokiem. Wyraźnie przyspieszyła też produkcja dóbr inwestycyjnych (+26,1% r/r) co może wiązać się ze stopniowym odradzaniem popytu inwestycyjnego. Już we wcześniejszych komentarzach zwracaliśmy uwagę na wzrost eksportu dóbr kapitałowych oraz spadek bariery popytu u producentów dóbr inwestycyjnych, co może sugerować odbudowywanie się inwestycji przedsiębiorstw. Być może bardziej u naszych partnerów handlowych niż w krajowych firmach, ponieważ według badań NBP odsetek firm planujących rozpoczęcie inwestycji pozostaje niski.

W całym pierwszym kwartale tego roku wzrost produkcji przemysłowej wyniósł 7,9% r/r wobec wzrostu o średnio 5,8% r/r w 4Q ub. roku

Oznacza to, iż przemył będzie pozytywnie kontrybuował do wzrostu wartości dodanej w 1Q br. Bardzo dobry wynik przemysłu w marcu zwiększa też ryzyko lepszego odczytu dynamiki PKB w 1Q względem naszej prognozy, która zakłada jego spadek o 1,5% r/r. Nasza prognoza PKB na cały rok pozostaje niezmieniona i wynosi +4,4% r/r. Dane o produkcji przemysłowej pokazują, iż gospodarka zaadoptowała się do funkcjonowania w warunkach pandemii i kolejne jej fale mają mniejsze skutki ekonomiczne. Jest to zgodne z naszymi oczekiwaniami, które wyrażaliśmy w naszym ostatnim raporcie kwartalnym i dlatego też nie ulegliśmy fali pesymizmu w czasie obecnego nasilenia pandemii i nie rewidowaliśmy naszych prognoz wzrostu gospodarczego.

Postęp szczepień i ustabilizowanie sytuacji epidemicznej powinny uruchomić potencjał wzrostowy gospodarki,

szczególnie konsumpcji prywatnej, a przykłady Izraela, Wielkiej Brytanii i USA sugerują, iż przebieg tych procesów może być dynamiczny. Kwiecień przyniesie jeszcze większy wzrost rocznej dynamiki produkcji, jednak w kolejnych miesiącach dynamika produkcji powinna utrzymać się na niższych poziomach, choć wciąż wykazywać dwucyfrowy wzrost. Czynnikiem ograniczającym tempo ekspansji przemysłu mogą być zaburzenia podażowe i ograniczenia dostaw, które już teraz traktowane są jako jedna z barier działalności gospodarczej.

Zaburzenia w łańcuchach dostaw,

ale przede wszystkim zwyżki cen surowców odpowiadają za zwyżki cen produkcji sprzedanej przemysłu. W marcu ceny producenta wzrosły o 1,3% m/m i 3,9% r/r. To najwyższy odczyt indeksu PPI od kwietnia 2017 roku. Dane te potwierdzają narastanie presji inflacyjnej, w głównej mierze napędzanej przez surowce. Wzrosty cen mają jednak szeroki zakres i nie dotyczą tylko branż opartych na surowcach.

Czynnikiem proinflacyjnym są także zaburzenia w łańcuchach dostaw,

słaby złoty oraz rosnący popyt. W warunkach spodziewanego wyraźnego odbicia koniunktury w II połowie tego roku część wzrostu cen producenta może być przerzucona na konsumentów. Presja inflacyjna pozostaje zatem podwyższona, a ryzyka dla prognozy inflacji skierowane są w górę. Wciąż mało prawdopodobne jest w naszej ocenie, aby RPP w obecnym składzie podniosła stopy procentowe, jednak w momencie ustabilizowania sytuacji epidemicznej oczekujemy zmiany retoryki na bardziej neutralną z obecnie łagodnej.


Millennium analizy i komentarze

Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk