• Odbierz prezent
DAM: Wyniki subskrypcji akcji serii N (2021-03-25 20:07)

Spis załączników:

Zarząd Dent-a-Medical S.A. [dalej „Spółka”] informuje, iż w dniu wczorajszym dokonał przydziału wszystkich akcji serii N, emitowanych w ramach realizacji prawa poboru.
W związku z zakończeniem subskrypcji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółka informuje, iż:
1) subskrypcja odbyła się w dniach od 1 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r.,
2) przydział nastąpił 24 marca 2021 r.,
3) liczba akcji objętych subskrypcją - 8.191.288,
4) stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 47,846%,
5) w ramach subskrypcji przydzielono 8.191.288 akcji,
6) akcje były obejmowane po 0,10 zł (dziesięć groszy),
6a) wszystkie akcje zostały objęte za gotówkowy wkład pieniężny,
7) w ramach zapisów podstawowych złożono 98 zapisów, natomiast w ramach zapisów dodatkowych złożono 29 zapisów,
8) w ramach zapisów podstawowych przydzielono akcje wszystkim osobom, które złożyły 98 zapisów, podobnie w ramach zapisów dodatkowych przydzielono akcje wszystkim osobom, które złożyły 29 zapisów,
8a) osoby, którym przydzielono akcje nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
9) nie zawarto umów o subemisję,
10) łączne koszty emisji wynoszą ok. 10 tys. zł, w tym: koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty ok. 8 tys. zł, które zostaną zaliczone do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-25 20:07:58Piotr GrzesiakProkurent

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk