• Odbierz prezent
DAM: Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego - akcje serii N (2021-08-03 15:27)

Spis załączników:

Dent-a-Medical S.A. [dalej „Spółka”] informuje o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez rejestrację emisji akcji serii N. Data wpisu do rejestru to 3.08.2021 r. Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.157.386,50 zł i dzieli się na 41.573.865 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
a) 900.000 akcji serii I,
b) 12.234.273 akcje serii J,
c) 2.848.304 akcji serii K,
d) 400.000 akcji serii L,
e) 17.000.000 akcji serii M,
f) 8.191.288 akcji serii N.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 punkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-08-03 15:27:44Piotr GrzesiakProkurent

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk