• Odbierz prezent
DAM: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 kwietnia 2021 r. (2021-03-29 16:52)
fot. freepik.com

Spis załączników:

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 21/2020 z 15 grudnia 2020 r., Zarząd Dent-a-Medical S.A. ["Spółka"] odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ"), zwołane na dzień 22 kwietnia 2021 r. Powodem odwołania jest rozwijająca się pandemia Covid oraz fakt, że żądanie zwołania NWZ zostało wystosowane przez akcjonariusza, który w międzyczasie zszedł poniżej progu 5% głosów i akcji na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2. pkt 6a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-29 16:52:58Piotr GrzesiakProkurent

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk