• Odbierz prezent
Dadelo szykuje się do wejścia na GPW. Jutro ruszają zapisy na akcje

Dadelo rozpoczyna ofertę publiczną. Wkrótce GPW zyska nową spółkę. Jak wyglądają szczegóły?

 

3 grudnia poinformowano, że KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Dadelo w związku z ofertą publiczną, obejmującą nie więcej niż 4.600.000 nowych akcji serii C oraz ubieganiem się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek wszystkich akcji spółki (6.867.500 istniejących akcji serii A, nie więcej niż 4.600.000 nowych akcji oraz nie więcej niż 4.600.000 praw do nowych akcji – PDA). W przypadku objęcia wszystkich nowych akcji, będą one stanowić 40,11% kapitału zakładowego i głosów na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.

Oferta jest skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Inwestorom indywidualnym zostanie przydzielonych 25% akcji, a instytucjonalnym 75%.

Spółka Dadelo planuje debiut na głównym rynku GPW. Zamierza pozyskać z oferty publicznej ok. 72,8-82,8 mln zł. Maksymalna cena akcji oferowanych została ustalona na 18 zł.

Zapisy na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 4 do 11 grudnia 2020 r. Zapisy w tej transzy zakończą się 11 grudnia o godzinie 15.

Zapisy w ramach transzy dla inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane od 14 do 17 grudnia 2020 r.

Oferta jest zarządzana przez Trigon Dom Maklerski. Zapisy będą przyjmowane w wybranych placówkach firm inwestycyjnych, które przystąpią do konsorcjum detalicznego.

Ostateczna liczba i cena akcji oferowanych zostanie opublikowana do 14 grudnia. Przydział akcji nastąpi 18 grudnia. Około 2 tygodnie później przewidywane jest rozpoczęcie notowań praw do akcji (PDA), a w okresie 1 miesiąca od przydziału pierwsze notowania akcji istniejących oraz nowych akcji (akcje po PDA).

Akcje Dadelo są objęte rocznym lock-upem. Akcjonariusz kontrolujący i spółka zobowiązali się nie sprzedawać akcji przez okres 360 dni od pierwszego dnia notowań.

 

O spółce

Dadelo należy do Grupy Oponeo, która jest obecna na giełdzie od 2007 r. Spółka Dadelo działa na rynku e-commerce. Specjalizuje się w sprzedaży rowerów oraz części i akcesoriów rowerowych.

W 2019 r. przychody wyniosły 33,4 mln zł i były wyższe o 16% niż przed rokiem. EBITDA wyniosła 1 mln zł w porównaniu do -0.5 mln zł rok wcześniej. Spółka zakończyła rok zyskiem netto w wysokości 142 tys. zł (wobec straty wynoszącej 1,6 mln zł rok wcześniej).

Zarząd spółki Dadelo nie zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2020. W 2021 roku i kolejnych latach natomiast zamierza rekomendować wypłatę dywidendy na poziomie 30-50% skorygowanego zysku netto.

Spółka planuje przeznaczyć pozyskane w ramach oferty publicznej środki na dalszy rozwój swej działalności: rozbudowę oferty produktowej i rozwój infrastruktury magazynowej.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk