• Odbierz prezent
DADELO S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (2021-02-17 10:10)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-02-17
Skrócona nazwa emitenta
DADELO S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Dedelo S.A. (Emitent), informuje, że otrzymał zawiadomienie od spółki Oponeo.pl S.A., sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej. Zawiadomienie zostało sporządzone w związku zarejestrowaniem emisji akcji serii C Emitenta, co spowodowało, że udział Oponeo.pl S.A., w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta zmniejszył się o 40,11% i poniżej progu 75%.

Zgodnie z ww. zawiadomieniem przed ww. zdarzeniem Oponeo.pl S.A. posiadała 6 867 500 akcji Emitenta, stanowiących 100,00 % kapitału zakładowego, dających prawo do 6 867 500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło udział w wysokości 100,00 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Natomiast po rejestracji emisji akcji serii C Emitenta Oponeo.pl S.A. posiadana 6 867 500 akcji Emitenta, stanowiących 59,89 % kapitału zakładowego, dających prawo do 6 867 500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi udział w wysokości 59,89 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Ponadto w ww. zawiadomieniu Oponeo.pl S.A. poinformowała, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) Ustawy o ofercie publicznej.

Oponeo.pl S.A. poinformowała, że liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji wynosi zero.

Oponeo.pl S.A. poinformowała, że liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych wynosi zero.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DADELO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DADELO S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-145Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Podleśna17
(ulica)(numer)
+48 52 582 22 22
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9532658437363292435
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-17Ryszard ZawieruszyńskiPrezes Zarządu
2021-02-17Wojciech TopolewskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk