• Odbierz prezent
Czynsze transakcyjne nieruchomości komercyjnych: Ile kosztuje wynajem biura w Warszawie i jak różnią się ceny w stosunku do innych miast?
fot. freepik.com

Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2020 r.

 

W 2020 r. czynsze umowne budynków biurowych klasy A (notowane w euro) w Warszawie lekko wzrosły, w pozostałych dużych miastach pozostały stabilne, a w 7. mniejszych miastach delikatnie spadły. Najwyższe czynsze w tej klasie notowane były w Warszawie, gdzie wynosiły od 19 do 20 euro/mkw./m-c. W pozostałych 8. dużych miastach oraz 7. pozostałych mniejszych miastach wojewódzkich wynosiły od 11 do 14 euro/mkw./m-c. Czynsze dla biurowców klasy B (notowane w euro) w analizowanych miastach były stabilne. Podobnie jak w latach poprzednich, czynsze dla biurowców klasy B w Warszawie były na podobnym poziomie jak czynsze budynków A w 6. dużych miastach.

 

Ile trzeba zapłacić za wynajem biura w Warszawie? Jak różnią się ceny w stosunku do innych miast? - 1

 

 

 

Na rynku najmu powierzchni w centrach handlowych odnotowano ogólną stabilizację czynszów. Należy podkreślić, że dostępne są informacje nt. czynszów umownych, natomiast w okresach ograniczenia funkcjonowania sklepów przez pandemię COVID-19 najemcy lokali mogli negocjować tymczasowo niższy czynsz, co nie jest uwzględnione w danych zbieranych przez NBP.

 

 

Ile trzeba zapłacić za wynajem biura w Warszawie? Jak różnią się ceny w stosunku do innych miast? - 2

 

Od IV kw. 2015 r., informacje o czynszach umownych zbierane są dla coraz większej liczby obiektów handlowych oraz poszczególnych powierzchni w tych obiektach. Można zatem analizować sytuację na rynkach najmu także za pomocą indeksu hedonicznego, który jest odporny na wyżej opisane zmiany analizowanej próbki. Na podstawie metodyki przedstawionej w raporcie za 2016 r., zostały stworzone indeksy cen hedonicznych dla Warszawy, Poznania i Trójmiasta. Na rynku biurowym indeks średniego czynszu jest bardzo zbliżony do indeksu hedonicznego, gdyż czynsze dla poszczególnych lokali lub powierzchni w danym budynku są względnie podobne.

Indeks hedoniczny czynszów w IV kw. 2020 r. dla Warszawy pozostał stabilny względem IV 2019 r. a dla Poznania i Trójmiasta wykazał delikatny spadek. W przypadku centrów handlowych w Trójmieście od początku notowania indeks czynszów średnich i indeks hedoniczny są bardzo zbliżone.

Indeks hedoniczny czynszów dla Trójmiasta w IV kw. 2020 r. lekko wzrósł względem IV kw. 2019 r., dla Warszawy spadł a dla Poznania pozostał stabilny względem IV kw. 2019 r. Należy podkreślić, że analizowane są czynsze obowiązujące w danym półroczu. Umowy najmu podpisywane są zazwyczaj na kilka lat, zatem ewentualne zmiany w nowo podpisanych czynszach tylko nieznacznie wpływają na średnią z czynszów obowiązujących w danym okresie.

 

Ile trzeba zapłacić za wynajem biura w Warszawie? Jak różnią się ceny w stosunku do innych miast? - 3

 

Poza wielkopowierzchniowymi nieruchomościami istnieje też rynek poszczególnych lokali usługowo-handlowych, usytuowanych na parterach budynków mieszkalnych oraz małych lokali biurowych. Mediany ceny transakcyjnej małych lokali handlowo-usługowych w Polsce w I kw. 2021 r. wykazały niewielkie wzrosty, jedynie w Warszawie i Kielc odnotowano niewielki spadek. Dużo takich lokali powstaje obecnie w dobrych lokalizacjach, co może tłumaczyć wzrost ich cen ofertowych. Podobne zachowanie można zaobserwować przy medianie cen ofertowych małych lokali biurowych na większości rynków, jedynie w Warszawie i Poznaniu można zaobserwować lekkie spadki w ostatnich kwartałach.

 

Ile trzeba zapłacić za wynajem biura w Warszawie? Jak różnią się ceny w stosunku do innych miast? - 4

 

  ***Materiał pochodzi z raportu NBP: Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2020 r., którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk

Pobierz


Wiadomości z Narodowego Banku Polskiego

Polski bank centralny z siedzibą główną w Warszawie. NBP jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa. NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk