• Odbierz prezent
Czym sugerować się przy wyborze spółek giełdowych? Analiza fundamentalna czy techniczna?

Gdybyś miał wybrać tę jedną, jedyną spółkę do swojego portfela, to jaka by ona była? Czy w ogóle istnieje spółka idealna i jak zabrać się za jej poszukiwania?

 


Partnerami cyklu kurs Inwestora Giełdowego są:

Biuro maklerskie mBanku

Biuro Maklerskie mBank

oraz

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Giełda Papierów Wartościowych partner kursu Inwestora Giełdowego


 

 

 

Czy istnieje spółka idealna?

Zaczynamy kolejny, dwudziesty odcinek Kursu Inwestora Giełdowego, którego partnerami są Giełda papierów Wartościowych w Warszawie i BM mBanku. W tym odcinku skupimy się na doborze spółek do portfela, czyli na kluczowym zagadnieniu dla każdego inwestora i spekulanta. Czasem potocznie mówi się, że dobór spółek wcale nie jest najważniejszy, bo gdy na rynku panuje hossa to w zasadzie wszystko rośnie, a gdy mamy bessę to nawet spółki z najlepszymi fundamentami będą notować spadki. Takie podejście jest jednak bardzo szkodliwe, a w dodatku usprawiedliwia nieprzemyślane decyzje inwestycyjne i kupowanie akcji w zgodzie z tym, co akurat podpowiada nam intuicja albo... ktoś na internetowej grupie.

Żeby nie być gołosłownym, pokażę mały przykład tego, że selekcja spółek ma ogromne znaczenie. Aby nikt nie posądził mnie o to, że zestawiam ze sobą spółki balansujące na krawędzi z giełdowymi championami, ograniczę się do indeksu WIG20, czyli do zbioru dwudziestu spółek, które powinny wykazywać się najbardziej stabilną sytuacją finansową, najwyższą kapitalizacją i dobrymi fundamentami.

Na pierwszej grafice widzisz obecny skład WIG20 posegregowany wg pięcioletnich stóp zwrotu (od najwyższej do najniższej) - widać na niej ogromną przewagę Mercator Medical (szczególnie dzięki zeszłorocznym “pandemicznym” wzrostom) i ponad 600% wzrost CD Projektu, który w dodatku ma za sobą znaczne spadki od grudnia zeszłego roku. Na drugim biegunie mamy CCC z prawie 28% na minusie i PGE z wynikiem ponad 21% pod kreską. Już to zestawienie pokazuje jak chociażby w obrębie jednego indeksu (do którego należą spółki z najwyższą kapitalizacją) istotna jest selekcja. Ale to nie wszystko - na tej grafice te same spółki z obecnego składu WIG20 są uszeregowane od najwyższej stopy zwrotu z ostatnich 6 miesięcy. Widać na niej, że w ostatnim półroczu dwaj liderzy z poprzedniego zestawienia znaleźli się na szarym końcu, a najwyższy wzrost zanotowało LPP. 

 

 

FXMAG akcje czym sugerować się przy wyborze spółek giełdowych? analiza fundamentalna czy techniczna? kurs inwestora giełdowego, analiza fundamentalna, analiza techniczna, portfel inwestycyjny, selekcja spółek giełdowych, co to jest selekcja spółek giełdowych, selekcja spółek jak zrobić, jak zrobić selekcję spółek giełdowych, czy istnieje spółka idealna?, skład wig20, wig20 skład, skład indeksu wig20, jakie spółki wchodzą w skład wig20, wig20 skład indeksu, spółki wchodzące w skład wig20, skład wig20 historyczny, co wchodzi w skład wig20, indeks wig20 skład, aktualny skład wig20, gpw wig20 skład, lista spółek wchodzących w skład indeksu wig20, wig20 skład procentowy, skład wig20 na przestrzeni lat, dywidenda co to, pzu dywidenda 2021, xtb dywidenda, dywidenda pzu 2021, dywidenda co to, co to jest dywidenda, co to dywidenda, rentowność co to, co to jest rentowność, jak obliczyć rentowność, co to rentowność, jak obliczyć rentowność firmy, rentowność kapitału własnego, rentowność obligacji usa, rentowność sprzedaży, rentowność obligacji, wskaźnik rentowności, analiza wskaźnikowa, spekulant pl, dax spekulant, spekulant dax, kto to jest spekulant, co to jest spekulant, kto to spekulant, spekulant co to znaczy, spekulant kto to, spekulacje, czas na zysk obserwowane, rogue trader, spekulacja, jakie kryteria możemy wykorzystać przy doborze spółek do portfela?, jak szukać takiej spółki?, analiza fundamentalna, analiza techniczna i fundamentalna, co to jest analiza fundamentalna i techniczna, analiza fundamentalna co to jest, analiza fundamentalna jak zrobić, analiza fundamentalna jaka książka, co to analiza fundamentalna, analiza makroekonomiczna, analiza makroekonomiczna polski, analiza makroekonomiczna co to jest, co to jest analiza makroekonomiczna, makroekonomia, sektory gospodarki, co to jest analiza finansowa, po co jest analiza finansowa, analiza finansowa po co?, analiza finansowa kto, analiza finansowa przedsiębiorstwa, skąd dane finansowe firmy, jak prezentować dane finansowe, co to są dane finansowe firmy, dane finansowe co to, jak czytać dane finansowe, krs dane finansowe, dane finansowe krs, dane finansowe, dane finansowe spółek, dane finansowe firmy, cash flow statement, free cash flow, cash flow excel, cash flow co to, cash flow jak obliczyć, cash flow co to jest, co to jest cash flow, jak zrobić cash flow przykład, analiza techniczna, analiza techniczna złoto, kghm analiza techniczna, co to analiza techniczna, co to jest analiza fundamentalna i techniczna, analiza techniczna co to jest, dlaczego analiza techniczna, analiza techniczna co to, wskaźniki zadłużenia, wskaźniki zadłużenia interpretacja, wskaźniki zadłużenia wzory, wskaźniki zadłużenia przedsiębiorstwa, jak interpretować wskaźniki zadłużenia 1

 

Pokazuję te dwa zestawienia nie po to, by powiedzieć w co warto było zainwestować pół roku temu i 5 lat temu, w imię zasady “analiza wsteczna zawsze skuteczna”, ale po to, by udowodnić Ci, że selekcja spółek ma ogromne znaczenie dla wyników naszego portfela, nawet jeśli zestawiamy ze sobą spółki z jednego - w dodatku dość wąskiego - indeksu giełdowego. Co więcej - kryteria selekcji spółek będą inne dla inwestora długoterminowego, dla kogoś, kto szuka okazji na krótki termin, a jeszcze inne dla typowego spekulanta.

Czy istnieje spółka idealna? Jak to najczęściej bywa przy tak postawionych pytaniach: to zależy - przede wszystkim od tego, co rozumiemy przez określenie, że spółka jest dla nas idealna. Inwestor dywidendowy będzie bowiem szukał swojego ideału w spółce, która od lat osiąga systematyczne zyski, regularnie dzieli się dywidendami, których wartość na akcję jest niemal zawsze wyższa niż w poprzednim roku, a także ma stabilną sytuację fundamentalną, co przekłada się na atrakcyjne wskaźniki m.in. wartości rynkowej i rentowności. Nie bez znaczenia pozostaje też zarząd spółki, który ma dobry kontakt z akcjonariuszami i prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, dzięki czemu cieszy się dużym zaufaniem.

Dla spekulanta natomiast spółką idealną może być taka, która znajduje się w mocnym trendzie wzrostowym, jest popularna wśród uczestników rynku, a jej notowania reagują dużą zmiennością na rozmaite komunikaty i raporty okresowe.

Tak więc - podobnie jak w większości aspektów, tak też i na giełdzie - nie ma uniwersalnego ideału.

 

Jakie kryteria możemy wykorzystać przy doborze spółek do portfela?

Mimo, że wybór spółki idealnej dla każdego jest w zasadzie niemożliwy, nie zmienia to jednak faktu, że powinniśmy dobierać do naszego portfela takie walory, które są jak najbliższe naszego osobistego ideału.

 

Jak szukać takiej spółki?

Przede wszystkim nie powinniśmy postrzegać procesu selekcji spółek do portfela jako wiedzy tajemnej, zarezerwowanej wyłącznie dla wybranych. Szukając atrakcyjnych w naszej ocenie spółek bazujemy tak naprawdę na ogólnodostępnych informacjach, których znalezienie nikomu nie powinno sprawić problemów. Sama dostępność danych to jednak nie wszystko - trzeba też mieć umiejętność ich interpretacji, dlatego do naprawdę rzetelnej analizy sytuacji finansowej spółki trzeba dysponować sporą wiedzą.

Z perspektywy inwestora istotna będzie sytuacja fundamentalna danej spółki, czyli ocena tego w jakiej kondycji finansowo-ekonomicznej znajduje się spółka, również na tle konkurencji w sektorze i za granicą, co na samym końcu ma nam dać odpowiedź na pytanie o wartość i przyszłe perspektywy takiego przedsiębiorstwa.

Analiza fundamentalna powinna być oparta na rozumowaniu dedukcyjnym, czyli “od ogółu do szczegółu”. Dlatego dość klasycznie dzieli się ją na pięć następujących po sobie etapów:

  • Analizę makroekonomiczną, czyli najbardziej ogólny etap, w którym sprawdzamy nastroje inwestorów na globalnych rynkach, a także bierzemy pod uwagę ogólną sytuację ekonomiczną kraju, w którym spółka operuje i jest notowana na giełdzie. Tak szerokie spojrzenie jest istotne o tyle, że w przypadku globalnej bessy nawet najbardziej stabilne spółki mogą notować spadki zbliżone do szerokiego rynku
  • Analiza sektorowa ma natomiast na celu ocenę atrakcyjności spółki w ramach swojego sektora działalności (porównanie z konkurencją), a także to czy dany sektor sam w sobie jest perspektywiczny i czy rozwija się wraz z tempem gospodarki, wyprzedza ją, a może zostaje w tyle
  • Analiza sytuacyjna spółki jest kolejnym etapem badania fundamentów, który skupia się na tym co spółka robi, w jaki sposób to robi i jakie ma plany na przyszłość. Mowa tutaj o samym produkcie lub usługach spółki, czyli o tym, co w praktyce generuje przychody i zyski - czy spółka rozwinęła swój zakres działalności, czy poprawiła w ostatnich latach jakość produktów, jaka jest jej strategia na najbliższe lata, czy spółka rośnie w zdrowy sposób, czy zwiększa zatrudnienie, czy zarząd spełnia postawione sobie cele i ma dobre relacje z akcjonariuszami? Między innymi na te pytania odpowiada analiza sytuacyjna
  • Analiza finansowa jest dopiero czwarta w kolejności, choć większości inwestorom badanie fundamentów kojarzy się właśnie z analizowaniem sytuacji finansowej spółki i jej wyników okresowych

 


Biuro Maklerskie mBank

Rachunek maklerski w Biurze maklerskim mBanku otworzysz tutaj

Otwieram rachunek maklerski


 

Jakie dane finansowe spółek brać pod uwagę? Co może być istotne w danych finansowych?

Z perspektywy oceny bieżącej sytuacji finansowej spółki najistotniejszy będzie jej rachunek zysków i strat, obejmujący m.in. dane o przychodach, zyskach, kosztach operacyjnych i finansowych. Analizując go , powinniśmy skupiać się zarówno na konkretnych wartościach, jak i dynamice zmian (niekoniecznie tylko w perspektywie rocznej).

Nie bez znaczenia pozostaje też rachunek przepływów pieniężnych, dość często traktowany po macoszemu przez inwestorów. Cash flow spółki pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych na przestrzeni roku obrotowego (w sprawozdaniu rocznym) i w dynamiczny sposób przedstawia sytuację finansową spółki, pokazując skąd realnie spółka czerpie pieniądze, a co pochłania jej środki finansowe. Cash flow pokazuje też na ile spółka jest samowystarczalna finansowo.

Ostatnim krokiem analizy jest sama wycena spółki, w której pomóc mogą nam nawet podstawowe wskaźniki wartości rynkowej, takie jak C/Z (pokazujący w ile lat, przy stałym zysku, inwestycja się zwróci), C/WK (pokazujący jak rynek wycenia majątek, czyli aktywa bez zobowiązań spółki), C/P (cena do przychodów ze sprzedaży), a także wskaźniki rentowności, z których najpopularniejszy jest ROE, który pokazuje ile procent zysku spółka wygenerowała z zaangażowanego kapitału własnego (im więcej, tym lepiej, choć trzeba uważać na spółki zadłużone, w których ROE może być zawyżone). Dlatego istotne są też wskaźniki zadłużenia i tak np. DR (debt ratio, wskaźnik ogólnego zadłużenia) pokazuje stosunek zobowiązań spółki do jej aktywów - teoretycznie im jest on niższy, tym lepiej, jednak jego optymalny poziom będzie w dużej mierze zależny od konkretnej branży i sektora, w którym działa spółka

 

Analiza techniczna wyłoni spółkę idealną?

Poza analizą fundamentalną istnieje również analiza techniczna, która skupia się na wykresie notowań danej spółki - pozwala ona stwierdzić w jakim trendzie znajdują się akcje, wyznaczyć istotne horyzontalne poziomy cenowe z przeszłości, w których dochodziło do zmian tendencji cenowych, a także ocenić jaka jest zmienność notowań tej konkretnej spółki w czasie. Analiza techniczna dostarcza też wiele różnych narzędzi, takich jak oscylatory, wskaźniki, średnie kroczące, a wszystko to ma nam pomóc w próbie oceny przyszłego zachowania ceny akcji.

 

Co jest ważniejsze - fundamenty czy analiza techniczna przy wyborze spółek do portfela?

Jak widzisz, kryteriów przy wyborze spółki do naszego portfela inwestycyjnego jest naprawdę sporo. Na co jednak powinniśmy zwrócić większą uwagę? Fundamenty spółki czy analizę techniczną jej wykresu? Na to pytanie odpowie Rafał Sadoch, analityk BM mBanku

 

Oczywiście, na sam koniec chciałbym tylko dodać, że mówiąc o wyborze spółki idealnej, nie mam na myśli budowania portfela, w którym znajdzie się tylko jeden komponent. Dywersyfikacja jest niezwykle istotna i skupianie się na jednej spółce nie ma racjonalnego uzasadnienia i prędzej czy później odbije się negatywnie na naszych wynikach. Mówiąc o spółce idealnej chodzi bardziej o to, aby selekcjonować każdy z walorów naszego portfela w taki sposób, jakby to miała być jedyna spółka, w którą zainwestujemy. Musisz też pamiętać o tym, że spółka idealna nie istnieje, dlatego pozostaje nam szukać takich walorów, które są najbliżej naszego ideału.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 


Darek Dziduch

Project Manager portalu FXMAG, prowadzący programy "Kurs bitcoina od zera", czy satyryczno-edukacyjny "Spółki czy spod lady". Edukuje w zakresie kryptowalut, promuje inwestycje ESG i śledzi nadużycia na rynkach finansowych. Zainteresowania rynkowe łączy z wiedzą z zakresu psychologii inwestowania, którą przemyca do swoich tekstów i nagrań

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk