Advertisement
 • Odbierz prezent
Czym są zlecenia giełdowe typu CROSS i dlaczego nie widać ich w arkuszu zleceń?

Jak działa i dla kogo przeznaczone jest zlecenie maklerskie Cross?

 

Rodzaje zleceń maklerskich - rynkowe i pozarynkowe

Wszystkie dotychczasowe rodzaje zleceń maklerskich, które opisałem podczas Najlepszego Kursu Inwestowania w Akcje od Zera były zleceniami rynkowymi, czyli takimi, które były realizowane przez publicznie dostępny arkusz zleceń i które szukały w orderbooku odpowiadającej im oferty. Wszystkie te zlecenia (może poza ofertami z warunkiem Wielkości Ujawnianej) są dostępne dla przeciętnego inwestora indywidualnego, dysponującego znacznie niższym kapitałem niż TFI, banki inwestycyjne, czy inni inwestorzy instytucjonalni. W przypadku zleceń rynkowych bez wcześniejszego potwierdzenia, ich wartość nie może przekroczyć 1 mln złotych dla spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 i 500 tys. złotych dla pozostałych spółek notowanych na GPW. To dość niewiele, jeśli np. jakiś fundusz chce kupić lub sprzedać większy pakiet akcji. Co więcej, realizowanie dużych transakcji rynkowych wiąże może przysporzyć sporych problemów związanych z płynnością - po drugiej stronie rynku może nie być wystarczająco dużo ofert, które pozwoliłyby na realizację zlecenia z dużym wolumenem.

W takich przypadkach z pomocą przychodzą zlecenia pozarynkowe, czyli takie które nie są realizowane przez arkusz zleceń, ale w ramach indywidualnego porozumienia pomiędzy podmiotem sprzedającym akcje, a tym który chce je kupić po ustalonej cenie.

 

Na czym polega zlecenie maklerskie Cross?

Do zleceń pozarynkowych należy m.in. zlecenie maklerskie Cross, które jest swoistą umową pomiędzy kupującym a sprzedającym akcje na realizację transakcji poza arkuszem zleceń i bez pośrednictwa KDPW. Nad realizacją transakcji Cross czuwa jednak dom maklerski i - co wyjątkowo istotne - taka operacja może zostać wykonana wyłącznie pomiędzy kupującym i kupującym w obrębie jednego domu maklerskiego, czyli obie strony rynku muszą posiadać rachunek maklerski u tego samego pośrednika. Nie da się przeprowadzić zlecenia Cross pomiędzy dwoma domami maklerskimi. 

Warto wspomnieć, że zlecenia Cross można składać nie tylko na akcje, ale również na inne instrumenty, takie jak certyfikaty ETF, czy kontrakty terminowe.

 

Przebieg zlecenia Cross:

TFI chce sprzedać za jednym zamachem większy pakiet akcji, tak by nie obniżyć kursu. Wcześniej znajduje chętnego inwestora na zakup w obrębie tego samego domu maklerskiego. Składa dyspozycję sprzedaży, zaś druga strona składa dyspozycję kupna po ustalonej przez obie strony cenie. Dom maklerski realizuje transakcję cross, wysyłając następnie informację o jej przebiegu do KDPW.

Zlecenia Cross zostały wprowadzone na warszawską giełdę w kwietniu 2012 r., jeszcze przed wprowadzeniem platformy transakcyjnej UTP (wtedy wciąż jeszcze funkcjonował system realizacji zleceń Warset).

 

Czy zlecenie Cross jest widoczne w arkuszu zleceń?

Zlecenie Cross, jak wcześniej wspomniałem, jest zleceniem pozarynkowym, więc nie znajdziemy go w arkuszu zleceń.

Dzięki temu nie wpływa ono na cenę akcji konkretnej spółki.Oprócz tego zlecenia Cross nie są brane pod uwagę przy określaniu kursu otwarcia i zamknięcia, a także podczas równoważenia po przekroczeniu widełek notowań. 

 

Czy zlecenia Cross zwiększają wolumen obrotu na rynku?

Mimo tego, że zlecenia Cross są realizowane poza arkuszem zleceń, ich wolumen obrotu zwiększa płynność danej spółki. Zlecenia Cross docelowo wprowadzono właśnie po to, by zwiększyć płynność z wykorzystaniem ofert pozarynkowych.

 

Jaka jest zaleta zleceń giełdowych Cross?

Zlecenia Cross, w przeciwieństwie do zleceń pakietowych, o których opowiem w kolejnej lekcji, nie posiadają dolnego limitu wartości, więc teoretycznie mógłby je przeprowadzić nawet zwykły inwestor indywidualny. W praktyce jednak nie znajdziemy tego rodzaju zlecenia maklerskiego na platformie transakcyjnej naszego domu maklerskiego i musielibyśmy złożyć je kontaktując się osobiście z maklerem.

 

Wada zleceń Cross - ograniczona swoboda ustalania ceny transakcji 

Zlecenia maklerskie Cross narzucają ona kupującego i sprzedającego akcje dość istotne ograniczenie w kwestii ustalania ceny realizacji transakcji - limit cenowy musi mieścić się w aktualnym spreadzie (czyli różnicy pomiędzy najlepszą ofertą kupna i sprzedaży) określonym przez arkusz zleceń.

FXMAG akcje czym są zlecenia giełdowe typu cross i dlaczego nie widać ich w arkuszu zleceń? zlecenie cross zlecenie maklerskie zlecenie giełdowe najlepszy kurs inwestowania w akcje wuj transakcje pakietowe rodzaje zleceń maklerskich - rynkowe i pozarynkowe na czym polega zlecenie maklerskie cross? przebieg zlecenia cross czy zlecenie cross jest widoczne w arkuszu zleceń czy zlecenia cross zwiększają wolumen obrotu na rynku jaka jest zaleta zleceń giełdowych cross kdpw zlecenia rynkowe zlecenia pozarynkowe zlecenia rynkowe rodzaje co to jest zlecenie typu cross cross giełda cross akcje zlecenie cross jak działa zlecenie cross arkusz zleceń wady zlecenia cross zlecenia cross zalety wig 20 gpw akcje giełda papierów wartościowych rodzaje zleceń giełdowych 1

Kolejnym ograniczeniem jest wspomniana już wcześniej konieczność posiadania przez obie strony transakcji rachunków maklerskich w tym samym domu maklerskim.

Z tego względu, inwestorzy instytucjonalni rzadko korzystają ze zleceń Cross, częściej sięgając po transakcje pakietowe.

Czytaj także: Co to jest zlecenia z warunkiem wielkości ujawnianej WUJ? Najlepszy kurs inwestowania w akcje

Jak działa zlecenie maklerskie z warunkiem wielkości ujawnianej (WUJ)? Czy każdy może z niego dowolnie skorzystać?   Dodatkowe warunki realizacji zlecenia maklerskiego Jak wiesz z poprzednich odcinków Najlepszego kursu inwestowania w akcje od zera, zlecenia maklerskie oprócz samego typu ceny i ro.. Czytaj
Co to jest zlecenia z warunkiem wielkości ujawnianej WUJ? Najlepszy kurs inwestowania w akcje

 


Darek Dziduch

Project Manager portalu FXMAG, prowadzący programy "Kurs bitcoina od zera", czy satyryczno-edukacyjny "Spółki czy spod lady". Edukuje w zakresie kryptowalut, promuje inwestycje ESG i śledzi nadużycia na rynkach finansowych. Zainteresowania rynkowe łączy z wiedzą z zakresu psychologii inwestowania, którą przemyca do swoich tekstów i nagrań

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk