• Odbierz prezent
Czym jest zlecenie ze zmiennym limitem realizacji PEG? Zastosowanie i przykłady

Jak działa zlecenie maklerskie ze zmiennym limitem ceny PEG i kiedy warto z niego korzystać?

 

Zlecenie maklerskie ze zmiennym limitem realizacji - PEG

Zlecenie z limitem ceny jest najczęściej wykorzystywane przez inwestorów, ze względu na swoja prostotę i na bezpieczeństwo, jakie zapewnia. Jak wiesz, zlecenie limit daje nam gwarancję, że wystawiona oferta kupna lub sprzedaży nie zostanie wykonana na mniej korzystnych warunkach niż to ustaliliśmy. 

Zlecenie z limitem ceny nie daje nam jednak gwarancji, że zostanie zrealizowane w całości, ani nawet tego że w ogóle dojdzie do jego wykonania.

Jest to poważny problem szczególnie w przypadku mniej płynnych spółek, których arkusz zleceń zawiera niewiele ofert. Może się wówczas okazać, że nasze zlecenie z limitem ceny będzie bezskutecznie oczekiwać na realizację, aż w końcu jego ważność ulegnie wygaśnięciu i zostanie anulowane.

Istnieje jednak rodzaj zlecenia, które również posiada zabezpieczenie w postaci limitu ceny, ale jednocześnie dostosowuje się ono do zmiennych warunków w arkuszu zleceń, co ułatwia jego realizację w przypadku niskiej płynności.

Tym zleceniem jest PEG, które pojawiło się na warszawskiej giełdzie wraz z zastąpieniem starego systemu transakcyjnego Warset, platformą UTP w 2013 r.

 

Zlecenie PEG to zlecenie z limitem ceny, którego wysokość jest ustalana na podstawie najkorzystniejszego (znajdującego się najwyżej) zlecenia limit po tej samej stronie orderbooka. Czyli:

 • zlecenie kupna PEG przyjmie limit ceny na poziomie najwyższej oferty po lewej stronie arkusza zleceń
 • zlecenie sprzedaży PEG przyjmie limit ceny na poziomie najniższej oferty oczekującej w arkuszu zleceń

 

Ten limit ceny jest jednak dynamiczny - jeżeli przy ofercie kupna PEG w arkuszu pojawi się nowe zlecenie limit z wyższą ceną, to nasze zlecenie przyjmie jego wysokość. I analogicznie przy ofercie sprzedaży PEG: jeżeli w arkuszu pojawi się nowe zlecenie oczekujące z limitem, który będzie niższy, to nasza oferta PEG przyjmie jego wartość.

Za każdym razem, gdy dochodzi do zmiany limitu, zlecenie PEG traci swój priorytet czasu, czyli zostanie zrealizowane po zleceniu limit, którego cenę przyjęło, nawet jeśli zostało złożone wcześniej. Pokażę to na przykładzie.

 

Dodatkowy limit ceny w zleceniu PEG

Oprócz tego, że zlecenie PEG ma zmienny limit w oparciu o oferty z arkusza zleceń, możemy samodzielnie ustalić dodatkowy limit, dzięki któremu nie dojdzie do sytuacji, w której zlecenie PEG zostanie zrealizowane po cenie mniej korzystnej niż zakładaliśmy.

W przypadku zleceń kupna PEG ustalamy limit maksymalny (najwyższej ceny, do której dynamiczny limit będzie się zwiększał), a w przypadku zleceń sprzedaży PEG limit minimalny (najniższej ceny, do której dynamiczny limit będzie się zmniejszał). Najlepiej będzie pokazać to na przykładzie z arkuszem zleceń.

 

Zlecenie PEG w praktyce:

 1. Składam zlecenie sprzedaży PEG bez dodatkowego limitu ceny o wolumenie 200 akcji. Zlecenie przyjmuje limit ceny taki sam jak najwyższa oferta oczekująca po prawej stronie orderbooka, czyli 3.62. Ktoś składa zlecenie kupna 1000 akcji z limitem 3.62. Tym samym pokrywa ofertę sprzedaży 706 akcji, a następnie naszą ofertę PEG o wolumenie 200 akcji. Nasze zlecenie zostanie zrealizowane w całości.
 2. Składam zlecenie kupna PEG bez dodatkowego limitu ceny o wolumenie 100 sztuk. Przyjmuje ono limit 3,60 (tak jak najwyższa oferta oczekująca  kupna). W arkuszu zleceń pojawia się oferta sprzedaży 1400 akcji po 3,60. Oferta kupna 1317 akcji zostaje pokryta w całości, moja oferta kupna PCR zostanie pokryta częściowo - 83 akcje zostaną kupione po 3,60, zaś pozostałe 17 akcji pojawi się w arkuszu zleceń jako oferta kupna z limitem 3,58 PLN (przyjmując limit najwyższego zlecenia oczekującego po tej samej cenie arkusza)
 3. Składam zlecenie sprzedaży PEG o wolumenie 1000 akcji z dodatkowym limitem 3,70. Oznacza to tyle, że nie zgadzam się na sprzedaż akcji poniżej tej ceny, dlatego też moja oferta PEG pojawia się po prawej stronie arkusza zleceń z limitem 3,70 PLN. Ktoś składa zlecenie kupna 9406 akcji PKC, przez co pokrywa w całości ofertę sprzedaży 706 po 3,62, 300 po 3,67, kolejnych 300 po 3,69, potem 8000 po 3,70, a następnie kupuje od nas 100 akcji (które pozostały z oferty 9406 szt.) po 3,70. Nasza oferta PEG o wolumenie 900 akcji (100 zostało już sprzedanych) przyjmuje limit równy najwyższej ofercie po stronie sprzedaży, czyli 3,74 PLN. Trzeba jednak pamiętać, że wraz ze zmianą limitu straciła priorytet, dlatego zostanie zrealizowana dopiero po tym jak 2000 akcji znajdzie swoich kupujących.

FXMAG akcje czym jest zlecenie ze zmiennym limitem realizacji peg? zastosowanie i przykłady peg najlepszy kurs inwestowania w akcje zlecenie maklerskie zlecenie limit zlecenie maklerskie ze zmiennym limitem realizacji - peg dodatkowy limit ceny w zleceniu peg zlecenie peg w praktyce kiedy zlecenia peg nie są przyjmowane? skąd wzięła się nazwa zlecenia peg? zlecenie peg limit zlecenie peg giełda zlecenie peg jak to działa zlecenie peg sprzedaż zlecenie maklerskie ze zmiennym limitem ceny peg zlecenie peg co to jest zlecenie peg rodzaje zleceń zlecenie kupna peg zlecenie sprzedaży peg zlecenie peg nazwa jak działa zlecenie peg zlecenie peg kiedy używać zlecenie wuj rodzaje zleceń na gpw zlecenie maklerskie które wybrać zlecenie wia zlecenie wla zlecenie mww peg giełda peg akcje gpw akcje giełda papierów wartościowych 1

 

Kiedy zlecenia PEG nie są przyjmowane?

Zlecenia PEG można składać wyłącznie podczas trwania sesji w systemie notowań ciągłych. Zlecenie PEG nie zostanie przyjęte przed otwarciem i po zamknięciu sesji, zostanie też anulowane podczas zawieszenia notowań i w fazie dogrywki. Zlecenia PEG mają domyślną ważność do końca sesji, po której są anulowane, jeśli nie dojdzie do ich realizacji.

Oprócz tego, przy składaniu zlecenia PEG nie możemy skorzystać z dodatkowych parametrów realizacji, takich jak:

 • WIA (wykonaj i anuluj)
 • WLA (wykonaj lub anuluj)
 • WUJ (wielkość ujawniania)
 • MWW (minimalna wielkość wykonania)

Każdy z tych parametrów został omówiony w 12. odcinku kursu:

Czytaj także: Co to jest zlecenie giełdowe? Rodzaje zleceń giełdowych

Decyzje które uczestnicy rynku podejmują na giełdzie papierów wartościowych są wyrażane za pośrednictwem zleceń giełdowych, nazywanych również zleceniami maklerskimi.    Czym jest zlecenie giełdowe i co musi zawierać? Na warszawskiej giełdzie zlecenia od inwestorów są przyjmowane przez dom makler.. Czytaj
Co to jest zlecenie giełdowe? Rodzaje zleceń giełdowych

 

Skąd wzięła się nazwa zlecenia PEG?

Tak jak w przypadku dotychczas omawianych zleceń mieliśmy do czynienia z akronimami (np. PKC - po każdej cenie; PCR - po cenie rynkowej), tak też nazwa zlecenia PEG mogłaby sugerować, że w jego przypadku jest podobnie. Peg to jednak nie akronim, ale nazwa pochodząca od angielskiego określenia pegged price, oznaczające ustalenie ceny na konkretnych warunkach, w tym przypadku z najlepszą ofertą limit po naszej stronie arkusza zleceń. Samo słowo peg oznacza kołek albo wieszak. I tak jak nazwy zleceń PKC czy PCR są stosowane wyłącznie w Polsce, tak PEG czy limit to nazwy zleceń powszechnie używane przez inwestorów z całego świata.  


Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk