• Odbierz prezent
Wawel rozpoznaje aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - jaki wpływ będzie miało to na wyniki finansowe Spółki notowanej na GPW?
Z artykułu dowiesz się:

- Jaki wpływ na wynik finansowy Wawelu może mieć odroczony podatek dochodowy
- czym jest odroczony podatek dochodowy
- o notowaniach akcji Wawelu

Zarząd krakowskiej spółki Wawel zamierza rozpoznać aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Czym są te aktywa i co oznacza ich rozpoznanie dla Spółki.

 

Działalność w specjalnej strefie ekonomicznej

Jak poinformował Wawel w raporcie 13/2017, Zarząd Spółki zamierza rozpoznać aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w związku z działalnością prowadzoną w Krakowskim Parku Technologicznym (KPT) będącym specjalną strefą ekonomiczną. Rozpoznanie to wpłynie bezpośrednio na wynik III kwartału 2017 r.

„Powyższy zamiar jest ściśle związany z zakończoną w lipcu br. budową nowego zakładu w Dobczycach oraz rozruchem linii produkcyjnej, zainstalowanej w nowym zakładzie, które to inwestycje są objęte posiadanym przez Emitenta zezwoleniem nr 86/2010 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE” - podano w raporcie.

Wielkość aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ma być zależna przede wszystkim od dwóch parametrów. Jednym z nich są koszty kwalifikowane poniesione w związku z budową i wyposażeniem nowego zakładu. Drugim czynnikiem jest oczekiwany poziom wykorzystania pomocy publicznej dostępnej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Maksymalna możliwa pomoc publiczna dostępna na podstawie posiadanego przez Wawel zezwolenia wynosi 26,25 mln zł. Stopień jej wykorzystania jest uzależniony od „rentowności nowego zakładu w czasie funkcjonowania SSE, czyli obecnie do 2026 r.”, czyli innymi słowy, od poziomu zyskowności tego zakładu.

 

Odroczony podatek dochodowy, a wynik finansowy

Opisany powyżej komunikat może jednak brzmieć dość niezrozumiale, jeżeli nie wiemy czym jest odroczony podatek dochodowy. Podatek wykazywany w sprawozdaniach finansowych może oznaczać więcej, aniżeli podatek bieżący, czyli dotyczący danego okresu sprawozdawczego. W pewnych przypadkach, pod pojęciem podatku dochodowego może kryć się również część odroczona podatku dochodowego.

Odroczony podatek dochodowy powstaje, gdy pomiędzy prawem bilansowym, czyli zasadami rachunkowości, a prawem podatkowym występują przejściowe różnice. Różnice te dotyczą wartości bilansowej oraz wartości podatkowej składników aktywów i pasywów jednostki. Pomijając nieco zaawansowane zagadnienia rachunkowe można stwierdzić, że w zależności od charakteru różnic przejściowych mogą powstać rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego oznaczają kwotę, którą prawdopodobnie,  jednostka będzie musiała opłacić z tytułu podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego oznaczają zaś część podatku oznaczają one kwotę, która w przyszłości zmniejszy podstawę opodatkowania

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego uważa się powszechnie za korzystniejsze niż rezerwy z tego samego tytułu, gdyż oznaczają, że w przyszłości Spółka zapłaci mniej podatku. Dla inwestorów jest to oczywiście dobra wiadomość, gdyż oznacza, że przyszłe wyniki będą lepsze niż bez tych aktywów. Z drugiej jednak strony należy zauważyć, że rezerwy oznaczają, że spółka zapłaci podatek dopiero w przyszłości, a do tego czasu może wykorzystywać posiadane środki do polepszania swoich wyników. Oczywiście w przyszłości podatek pogorszy wynik jednostki, jednak dopóki jednostka nie musi go płacić, ma większe możliwości operacyjne. Odwrotnie jest w przypadku aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Sprawa nie jest więc tak jednoznaczna.

 

Notowania Wawel

Kurs akcji Wawel S.A., tracił dziś po godz. 10:00 ponad 2%.

Kurs akcji Wawel 11-08-2017

 

Trudno jednak wiązać ten spadek z informacją Wawelu dotyczącą rozpoznania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, gdyż płynność obrotu akcjami Wawelu pozostawia wiele do życzenia, o czym możecie przeczytać we wczorajszym artykule dotyczącym płynności obrotu najdroższymi jednostkowo akcjami na GPW.

 

(źródło grafiki głównej: pixabay.com)


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk