• Odbierz prezent
Czym jest inwestowanie dywidendowe? Jak budować portfel oparty na spółkach dywidendowych?

Jeśli inwestować długoterminowo - to tylko systematycznie i w przemyślany sposób, tak aby - zupełnie jak Warren Buffett - korzystać z magii procentu składanego. W jaki sposób budować portfel dywidendowy, tak aby wyjść na tym jak najlepiej?

 

Czym jest inwestowanie dywidendowe?

Witam Cię w kolejnym odcinku Kursu Inwestora Giełdowego, którego partnerami są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i BM mBanku. W tej lekcji będziemy kontynuować temat dywidendy, czyli udziału w zysku, jaki spółki wypłacają swoim akcjonariuszom. Skupimy się na tym jak stworzyć portfel składający się ze spółek, które regularnie wypłacają dywidendę, postaram się też odpowiedzieć na pytanie czy inwestowanie dywidendowe na warszawskiej giełdzie jest w ogóle możliwe.

Zacznę od podstawowych założeń, jakie powinniśmy przyjąć zastanawiając się nad rozpoczęciem budowania portfela dywidendowego. Przede wszystkim inwestowanie nakierowane na dywidendy zakłada długi lub bardzo długi horyzont, co najmniej kilka, a nawet kilkanaście lat - dlatego też dobór spółek do takiego portfela jest niezwykle istotny. Drugą równie istotną kwestią jest konieczność systematycznego budowania zaangażowania w spółki z portfela dywidendowego. Brzmi to dość poważnie, ale chodzi o to, że nie wystarczy kupić konkretną liczbę akcji spółek z długą historią dywidendową i solidną sytuacją fundamentalną i zapomnieć o nich na kilka lat, ciesząc się z corocznych dywidend. Aby taki portfel przyniósł nam długoterminowe korzyści, powinniśmy regularnie kupować akcje spółek, które już w nim posiadamy w ustalonych przez nas proporcjach - warto ustalić sobie jakąś w miarę stałą kwotę, którą kwartalnie lub nawet miesięcznie będziemy zasilać nasz portfel dywidendowy i kupować za nią akcje spółek, które już mamy w portfelu (zwiększając wolumen) lub poszerzać go o nowe walory. Oczywiście, wiele tutaj zależy od tego jakiej wysokości będą to kwoty - jeśli przykładowo, prowizja w Twoim biurze maklerskim to np. 0,19%, ale nie mniej niż 5 PLN, to mało opłacalne będzie wpłacanie 1000 PLN każdego miesiąca (5 PLN prowizji za każdą transakcję) - lepiej zasilać portfel kwotą 3000 PLN raz na kwartał - prowizja maklerska wyniesie wówczas 5,70 PLN.

Oprócz tego, kluczem do skutecznego inwestowania dywidendowego jest regularne reinwestowanie kwot, które otrzymujemy w ramach udziału w zysku - czyli za środki z dywidend kupujemy kolejne akcje, systematycznie powiększając stan posiadanych akcji spółek dywidendowych - chcemy bowiem, aby każda złotówka dla nas pracowała i aby w długim terminie skorzystać z efektu, jaki daje procent składany.

 

Pokażę to na prostym przykładzie, który wprawdzie nie uwzględnia prowizji maklerskich i podatku Belki, a także zmiany cen akcji w czasie, ale ma zobrazować potencjał inwestowania dywidendowego. Załóżmy, że inwestujemy wspomniane 3000 PLN co każdy kwartał, a stopa zwrotu to 5% rocznie. Po 10 latach zgromadzimy ponad 158 481 PLN, z czego 120 tys. PLN to nasze wpłaty, a 38 481 PLN to wartość skumulowanych odsetek. Co ciekawe, już w 25. roku odsetki będą odpowiadały za większą część naszego kapitału i z każdym kolejnym rokiem ta dominacja będzie coraz wyższa. Oczywiście, ten przykład jest bardzo uproszczony, ale ma pokazać Ci dlaczego reinwestowanie dochodów z dywidend jest konieczne przy długoterminowym budowaniu portfela.

FXMAG akcje czym jest inwestowanie dywidendowe? jak budować portfel oparty na spółkach dywidendowych? kurs inwestora giełdowego, inwestowanie dywidendowe, reinwestowanie dywidend, procent składany, dywidenda, portfel dywidendowy, portfel dywidendowy jak stworzyc 1

Oprócz tego, zakładając długi horyzont inwestycyjny dla portfela inwestycyjnego, najlepiej jest robić to za pośrednictwem IKE lub IKZE, w ramach których możemy samodzielnie budować nasze portfolio, jednocześnie otrzymując zwolnienie z podatku od dywidendy (w przypadku spółek z GPW) i od zysków kapitałowych jeśli dokonamy wypłaty środków po 60. (IKE) lub 65. (IKZE) roku życia.

 

Czy dywidenda mi się opłaca? Jak to sprawdzić? Czym jest stopa dywidendy?

Dobierając spółki do portfela dywidendowego, powinniśmy kierować się przede wszystkim ich sytuacją fundamentalną i stabilnością prowadzenia biznesu - bardziej niż wysoka dynamika wzrostu powinny interesować nas stabilne przychody i zyski oraz jak najdłuższa historia wypłaty dywidendy - najlepiej taka, w której wartość dywidendy na pojedynczą akcję systematycznie rośnie.

Oczywiście sama wartość dywidendy wypłacanej na akcje niewiele nam mówi, dlatego przy ocenie jej wysokości korzysta się z tzw. stopy dywidendy, która pokazuje nasz procentowy dochód z zainwestowanego kapitału. Stopa dywidendy to zatem nic innego jak kwota dywidendy na pojedynczą akcję podzielona przez cenę rynkową akcji, które następnie mnożymy przez 100. Jeśli więc przykładowa spółka od lat utrzymuje stopę dywidendy na poziomie 3,5%, ale co roku kwota wypłacana na akcję jest coraz wyższa, to oznacza że jej notowania systematycznie rosną i jest to powszechnie postrzegane jako pozytywny sygnał dla inwestora dywidendowego - z jednej strony jest to spółka i sprecyzowanej polityce podziału zysku, a z drugiej znajduje się ona w spektrum zainteresowania inwestorów, co skutkuje wzrostem kursu w średniej i dłuższej perspektywie.

Stopa dywidendy ma jednak jeden istotny problem - może znacząco się różnić w zależności od tego kiedy ją obliczamy. O ile kwota dywidendy na pojedynczą akcję jest ściśle określona i nie sprawia żadnych problemów, o tyle z kursem rynkowym akcji sytuacja jest już znacznie bardziej skomplikowana, bo jest on dynamiczny. Tak więc - kurs akcji spółki z którego momentu powinien być brany pod uwagę przy kalkulowaniu stopy dywidendy?

Niestety, nie ma tutaj ścisłej reguły i do pierwszego wyliczenia stopy dywidendy dochodzi w dniu ogłoszenia przez spółkę zatwierdzenia uchwały o podziale zysku za poprzedni rok obrotowy (cena z zamknięcia ostatniej sesji, poprzedzającej komunikat). 

 

Czym jest aktualna i osobista stopa dywidendy?

Dla nas jako posiadaczy akcji danej spółki, która podzieli się zyskiem, ważniejsza jest jednak stopa dywidendy, która określa jej opłacalność z naszej perspektywy. Jej obliczenie jest bardzo proste - wystarczy, że podzielimy kwotę dywidendy na akcję przez średnią cenę nabycia przez nas akcji spółki, a następnie pomnożymy przez 100.

Załóżmy, że jesteśmy akcjonariuszami spółki XYZ, która 8 lipca wypłaci dywidendę 3 PLN na akcję, co przy obecnym kursie 52,4000 PLN daje aktualną stopę dywidendy dochodzącą do 5,8%. 

Załóżmy jednak, że kupowaliśmy akcje tej spółki prawie dekadę temu i nasza średnia cena nabycia to 29 PLN. Jak nietrudno się domyślić, stopa dywidendy obliczana na podstawie średniego kursu nabycia akcji będzie zupełnie inna i wyniesie w tym przypadku ponad 10,3%. Oczywiście, jeśli nasza cena zakupu akcji była wyższa niż obecny kurs, to nietrudno się domyślić, że obliczana w ten sposób stopa dywidendy będzie niższa od aktualnej. Co więcej, nie zapominaj o tym, że kalkulacje stopy dywidendy nie biorą pod uwagę jej opodatkowania.

 


Darek Dziduch

Project Manager portalu FXMAG, prowadzący programy "Kurs bitcoina od zera", czy satyryczno-edukacyjny "Spółki czy spod lady". Edukuje w zakresie kryptowalut, promuje inwestycje ESG i śledzi nadużycia na rynkach finansowych. Zainteresowania rynkowe łączy z wiedzą z zakresu psychologii inwestowania, którą przemyca do swoich tekstów i nagrań

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk