• Odbierz prezent
Czym jest i ile trwa przedawnienie roszczeń z OC?
fot. materiały prasowe

Jesteś osobą poszkodowaną w zdarzeniu drogowym i przysługuje ci odszkodowanie? Jeśli to możliwe, do ubezpieczyciela należy zgłosić się jak najszybciej, ponieważ istnieje ryzyko przedawnienia roszczeń. Dowiedz się, na czym to polega i po jakim czasie ubieganie się o odszkodowanie może stać się bezzasadne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba poszkodowana w zdarzeniu drogowym może ubiegać się o odszkodowanie wypłacane z OC sprawcy. O ile na skutek kolizji dochodzi do uszkodzenia auta, zwykle formalności związane z likwidacją szkody załatwiane są od razu. Osoba poszkodowana może zwlekać z wystąpieniem do ubezpieczyciela wówczas, gdy podczas wypadku doszło do jej uszczerbku na zdrowiu. Należy jednak pamiętać, że – choć istnieje możliwość ubiegania się o świadczenie już po wypadku – jest na to ograniczony czas.

 

Przedawnienie roszczeń z OC – na czym polega?

Przedawnienie roszczeń to pojęcie występujące w prawie cywilnym. Oznacza możliwość uchylenia się strony od uregulowania roszczenia – wówczas, gdy upłynął termin. W praktyce chodzi o odmowę wypłaty odszkodowania po czasie określonym w przepisach.

Istnienie tego rodzaju „instytucji” pozwala na:

  • zmobilizowanie osoby poszkodowanej do wystąpienie od odszkodowania w określonym czasie;
  • zabezpieczenie ubezpieczyciela.

Dzięki temu sprawa związana z wypłatą świadczenia należnego osobie poszkodowanej nie będzie ciągnęła się w nieskończoność. Nie dojdzie zatem do sytuacji, w której towarzystwo ubezpieczeniowe będzie zobowiązane wypłacić odszkodowanie za zdarzenie mające miejsce kilkadziesiąt lat wcześniej.

 

Kiedy dochodzi do przedawnienia roszczeń z OC?

Zasada ogólna mówi, że do przedawnienia roszczeń z umów dochodzi po 3 latach. Warto jednak mieć świadomość, że odszkodowanie wypłacane w ramach OC przedawnia się także po dłuższym czasie – wiele zależy od konkretnej sytuacji.

  • Przedawnienie z upływem 3 lat

Przedawnienie roszczeń w przypadku odszkodowania lub zadośćuczynienia wynosi 3 lata – liczone od momentu, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie. Jednocześnie termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od momentu wystąpienia szkody.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której doszło do szkody na osobie. W tym przypadku nie istnieje „limit” 10 lat. Jeżeli więc poszkodowany dowiedział się o szkodzie po 10 latach, 3 lata liczone są od tego momentu (13 lat po szkodzie).

  • Przedawnienie po 20 latach

Roszczenia z OC mogą przedawnić się po 20 latach wtedy, gdy szkoda stanowi wynik zbrodni lub występku. Termin liczony jest od momentu zaistnienia zdarzenia – nie ma znaczenia to, po jakim czasie poszkodowany dowiedział się o szkodzie.

  • Przedawnienie po uzyskaniu pełnoletniości

W przypadku szkód wyrządzonych osobie małoletniej przedawnienie ma miejsce dopiero po ukończeniu przez tą osobę wieku 18 lat i trwa 2 lata. Oznacza to, że do przedawnienia dochodzi w chwili ukończenia przez poszkodowanego 20. roku życia.

Jeśli chcesz poznać kilka przykładów dotyczących sposobu wyliczania terminu przedawnienia roszczeń, zapoznaj się z artykułem dostępnym na stronie https://rankomat.pl/samochod/przedawnienie-roszczen-z-oc. Znajdziesz tam wiele cennych informacji, które wzbogacą twoją wiedzę na ten temat.

 

Czy wysokość składki wpływa na przedawnienie roszczenia i wysokość odszkodowania?

Zastanawiasz się, czy opłacana przez ciebie polisa komunikacyjna wpływa na termin przedawnienia roszczeń oraz wysokość przyznanego odszkodowania? Oczywiście, że nie – wysokość składki nie jest w żaden sposób powiązana ze świadczeniem wypłacanym przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Pamiętaj! Wszelkie kwestie związane z ubezpieczeniem OC samochodu regulują stosowne przepisy. To nie od ubezpieczyciela zależy termin przedawnienia roszczeń ani też suma gwarancyjna.

Skoro nie musisz kupować najdroższego OC, wybierz najtańsze ubezpieczenie samochodu. Znajdziesz je w serwisie https://rankomat.pl – wystarczy skorzystać z dostępnego tam kalkulatora. Dzięki temu – po porównaniu ofert poszczególnych ubezpieczyciel – masz szansę zaoszczędzić nawet do 50%


Julia Zagórska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego i Akademii Górniczo-Hutniczej. Głównie zajmuje się analizą wpływu wydarzeń makroekonomicznych na sytuację na rynku. Aktywny trader Forex od 2013 roku. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk