• Odbierz prezent
na czym polega kontrakt różnicy kursowej CFD i co ma wspólnego z rynkiem forex
Z artykułu dowiesz się:

- Czym są kontrakty CFD?

CFD oznacza "kontrakt na różnicę kursową". Są to aktywa, na których handel opiera się na różnicy pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży.

 

Dla waloru podawane są dwie ceny, kupna BID oraz sprzedaży ASK. Cena BID, to cena po której dealer lub broker kupi od tradera posiadane kontrakty, podczas gdy cena ASK to taka, po której inwestor może nabyć dane aktywa. Różnica między cenami BID i ASK jest nazywana spreadem. Zyski i straty mogą być zwiększane lub obniżane poprzez spread.

Charakterystyka handlu poprzez CFD

Jakie są cechy charakterystyczne kontraktów CFD?

  • Brak własności aktywów

W przeciwieństwie do obrotu akcjami, w którym inwestor faktycznie ma prawo do spółki, w przypadku instrumentów CFD trader nie ma praw do majątku spółki. Kontrakt jest jedynie umową na obrót akcjami.

  • Spread

Jest to różnica między cenami BID i ASK.

  • Lewar

CFD są lewarowanymi instrumentami finansowymi. Oznacza to, że broker CFD zapewnia pomnożenie funduszy klienta przy każdej transakcji. Dzięki temu trader może dokonywać większych inwestycji, co pozwala osiągnąć wyższe zyski, ale występuje też ryzyko dużo większych strat.

  • Duży potencjał zysku i straty

Osiągnięcie ogromnych zysków jest możliwe za pośrednictwem dźwigni finansowej. Jednak tak samo możliwe jest osiągnięcie strat, które mogą przekroczyć początkowy kapitał. To dlatego, że na rynku może dojść do poślizgu, przez co broker nie zdąży zrealizować zleceń po wskazanej cenie i w konsekwencji dojdzie do ujemnego salda. Dlatego inwestycje poprzez CFD klasyfikowane są jako ryzykowne.

  • Handel w obu kierunkach

Transakcje na rynku CFD mogą być wykonywane zarówno na zwyżkujących, jak i zniżkujących rynkach. Jest to możliwe, dzięki możliwości stosowania długich oraz krótkich pozycji w zależności od sytuacji na rynku.

 

Jak handlować na rynku CFD?

Na CFD można handlować zarówno w perspektywie jednosesyjnej, czyli w ciągu jednego dnia lub długoterminowo. Niezależnie od stylu przyjętego przez tradera zasady dla wszystkich są takie same. W przypadku pozycji długich, inwestorzy chcą skorzystać na wzroście cen, zaś w przypadku krótkich – na spadku. Liczba pipsów, pomnożonych przez wielkość pozycji określa wielkość zysku, bądź straty.

Aby rozpocząć handel poprzez CFD, trader może założyć konto u brokera. Po przejściu weryfikacji tożsamości i potwierdzenia adresu (np. poprzez rachunek lub wyciąg bankowy), trader otrzymuje nazwę użytkownika i hasło, do logowania w platformie transakcyjnej.

 

Trader poprzez CFD ma dostęp do szerokiej bazy instrumentów, w tym m.in. waluty, indeksy giełdowe, akcje czy towary. Taki zakres dostępny jest dla traderów w EasyForex.


Tomasz Brach

Dealer Easy Forex Trading Ltd. W Easy Forex zajmuje się analizą rynku walutowego, jak również realizacją na zlecenie klientów transakcji spot, forward oraz opcji. Doświadczenie zdobywał w banku BPS oraz domu maklerskim TMS Brokers.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk