• Odbierz prezent
zasiłek dla bezrobotnych

W rozmowie z agencją Newseria Biznes, ekspert rynku pracy z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych – Łukasz Komuda przedstawił postulaty dotyczące podwyższenia zasiłków dla bezrobotnych. Zwrócił uwagę na to, że tarcza antykryzysowa nie wprowadziła żadnych rozwiązań dla osób, które utraciły pracę. Postuluje wprowadzenie zasiłku dla wszystkich bezrobotnych w wysokości 1400 zł netto.

 

Nie tak łatwo dostać zasiłek dla bezrobotnych

Portal Money.pl natomiast zwraca uwagę, że nie jest łatwo otrzymać zasiłek dla bezrobotnych. W czasach koronawirusa nie jest łatwo nawet się zarejestrować, gdyż linie telefoniczne Urzędów Pracy są wciąż zajęte. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, przez okres co najmniej roku należy osiągać wynagrodzenie, którego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowi kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Zasiłek dla bezrobotnych może być wypłacany przez 6-12 miesięcy. Jeśli dana osoba przepracowała 5-20 lat, przez pierwsze trzy miesiące zasiłek wyniesie 847,80 zł brutto, a w kolejnych - 665,70 zł. Natomiast przy krótszym stażu pracy jest on jeszcze niższy. W tym przypadku kwota netto to w pierwszych trzech miesiącach ok. 603,17 zł, a w kolejnych 483,49 zł.

Zasiłek dla bezrobotnych to obecnie stosunkowo niewielka kwota, szczególnie biorąc pod uwagę rosnące koszty utrzymania.

 

Zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 1400 zł netto

W rozmowie z agencją Newseria Biznes ekspert rynku pracy z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych - Łukasz Komuda zwraca uwagę, że utrata dochodów przez obywateli uderza też w konsumpcję, która stanowi ważny element gospodarki: „Państwo w żaden sposób nie suplementuje dochodów utraconych przez pracowników, którzy stracą pracę, co podcina nam konsumpcję, która utrzymuje całą gospodarkę w ruchu. Konsumpcja krajowa gospodarstw domowych stanowi 60% polskiego PKB.”

W związku z tym Łukasz Komuda postuluje wprowadzenie tzw. daniny solidarnościowej, czyli szeroko dostępnego zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 1400 zł netto. Dochód ten byłby zwolniony z podatku dochodowego, a składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pokrywałby budżet państwa. Zasiłek ten obejmowałby wszystkich bezrobotnych bez wyjątku. Ekonomista podkreśla, że kwota 1400 zł netto mogłaby pozwolić na zaspokojenie podstawowych potrzeb, a przy założeniu, że otrzymywałoby go około 3 mln osób przez rok, jego koszt wyniósłby ok. 60 mld zł.

Warto wspomnieć, że w ostatnim czasie, gdy wiele osób traci pracę w związku z pandemią koronawirusa, rząd bierze pod uwagę możliwość zwiększenia wysokości zasiłków dla bezrobotnych. Na razie jednak nie przedstawiono żadnych szczegółów.

 

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych to koniec pracy za „grosze”

Jest też inny aspekt. Proponowana wysokość zasiłku dałaby pracownikom lepszą pozycję w negocjacjach z pracodawcami. W rozmowie z Newseria Biznes Łukasz Komuda dodał: „Ten zasiłek hamuje wyścig wynagrodzeń do dna. Pracownicy są zastraszeni, nie wiedzą, co będzie dalej, mają poczucie, że bardzo łatwo ich wymienić na tych, którzy pracę już stracili. Dlatego taki dochód, który byłby zapewniony ze strony państwa, sprawiłby, że nie da się tych wynagrodzeń obniżać w nieskończoność i zostanie zachowana realność wynagrodzenia minimalnego, które ciągle byłoby ok. 40% wyższe niż proponowany przeze mnie dochód solidarnościowy”.

 

Ile osób straciło pracę?

Chociaż w marcu stopa bezrobocia była stosunkowo niska, to jednak szacuje się, że w rzeczywistości sytuacja wygląda znacznie gorzej. Następne miesiące mogą dopiero pokazać, ile osób straciło pracę w wyniku zaistniałej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią koronawirusa.

Czytaj także: Bezrobocie w marcu mocno zaskoczyło. Najgorsze dopiero przed nami?

W piątek 24 kwietnia Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące stopy bezrobocia za marzec. Mogą one być sporym zaskoczeniem, gdyż bezrobocie w zeszłym miesiącu wyniosło 5,4% i okazało się niższe niż w lutym, mimo tego że spodziewano się spadku zatrudnienia związanego z ograniczeniem funkc.. Czytaj
Bezrobocie w marcu mocno zaskoczyło. Najgorsze dopiero przed nami?


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk