• Odbierz prezent
Kurs Asseco South Eastern Europe rośnie po opublikowaniu wyników finansowych Grupy Kapitałowej Spółki
Z artykułu dowiesz się:

- Jakie wyniki finansowe osiągnęła Grupa Kapitałowa Asseco SEE w I półroczu 2017 r.
- o notowaniach Spółki na GPW

Asseco South Eastern Europe S.A. (Asseco SEE) opublikowała raport finansowy za I półrocze 2017 r. Kurs akcji Spółki zareagował silnym wzrostem.

 

Wyniki finansowe Asseco SEE

Jak wynika ze sprawozdania finansowego, opublikowanego w raporcie półrocznym Spółki, jej Grupa Kapitałowa osiągnęła w I półroczu 2017 r. zysk za okres sprawozdawczy na poziomie niemal 25,7 mln zł, w stosunku do ponad 20,3 mln zł w I półroczu 2016 r. Daje to 0,49 zł zysku na jedną akcję w I półroczu 2017 r. oraz 0,39 zł w analogicznym okresie 2016 r.

Wzrost zysku można wiązać ze wzrostem przychodów Grupy Kapitałowej Spółki. Przychody ze sprzedaży zwiększyły się z ponad 260 mln zł w I półroczu 2016 r. do ponad 282,8 mln zł w I półroczu 2017 r.

Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę inne całkowite dochody, to okazuje się, że suma całkowitych dochodów Grupy w pierwszej połowie 2017 r. wyniosła -3,5 mln zł, w stosunku do ponad 43,4 mln zł w analogicznym okresie 2016 r. Przedstawia to zupełnie inny obraz sytuacji Grupy niż sam zysk, bez innych całkowitych dochodów.

 

Majątek i przepływy pieniężne

Wartość majątku Grupy Kapitałowej, zmniejszyła się na przestrzeni I półrocza 2017 r. Na koniec czerwca, suma aktywów wyniosła ok. 893,1 mln zł, podczas gdy rok 2016, zamknął się sumą bilansową wynoszącą ponad 946,4 mln zł.

Przepływy pieniężne Grupy były ujemne, co było spowodowane tym, że Spółka odnotowała ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej i finansowej, a dodatnie przepływy z działalności operacyjnej nie pokryły ich w pełni.

 

Reakcja rynku

Notowania Asseco SEE, uległy po publikacji wyników znacznej poprawie. Tuż po otwarciu sesji, akcje Spółki zyskały 4,24% wartości.

Kurs akcji Asseco SEE - 10-08-2017

 

Warto jednak zwrócić uwagę, że pomimo dobrego wyniku finansowego, spółka zanotowała ujemne przepływy pieniężne, jej majątek się skurczył, a całkowite dochody przedstawiają zgoła odmienną sytuację niż wynik finansowy. Dlatego też, mimo dobrego wyniku finansowego Grupy Kapitałowej Asseco SEE, należy być ostrożnym przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, gdyż sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Spółki nie wydaje się jednoznacznie dobra, choć oczywiście można oceniać ją pozytywnie ze względu na osiągnięty wynik finansowy.


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk