Advertisement
 • Odbierz prezent
Czy większa zmienność na Forex pomaga traderom? Ranking brokerów Forex Q1 2020

Już od prawie 4 lat polskie domy maklerskie publikują kwartalnie dane na temat zyskowności swoich klientów na rynku OTC. W 2016 roku zostały zobligowane do podawania odsetka traderów osiągających zyski i straty w poszczególnych kategoriach kontraktów CFD. Co kwartał na łamach portalu FXMAG przygotowuję zestawienie tych danych, ukazując jak zmieniają się statystyki zyskowności polskich traderów i wskazując domy maklerskie, których klienci radzą sobie najlepiej. Sprawdźmy zatem jak polscy traderzy poradzili sobie w niezwykle wymagającym I kwartale 2020 roku.

Najnowsze zestawienie różni się od poprzednich liczbą podmiotów. Nie uwzględnia już brokera Noble Securities, który wycofał się z rynku w ostatnim kwartale 2019 roku. Był to podmiot, który obok DM BOŚ publikował regularnie jedne z najwyższych wyników zyskowności klientów. Pozostali brokerzy uwzględniani w poprzednich zestawieniach opublikowali dane dotyczące swoich klientów, choć muszę przyznać, że w przypadku niektórych było mi wyjątkowo trudno doszukać się wspomnianych danych na stronach internetowych.

Czy traderzy podołali wyzwaniom I kwartału?

I kwartał 2020 roku, a szczególnie jego końcówka, był dla traderów ogromnym wyzwaniem, ze względu na duży wzrost zmienności na rynkach i występowanie bardzo dynamicznych ruchów na rynku walutowym, akcyjnym i towarowym. W pierwszej kolejności prześledzimy jak ostatnie wyniki klientów domów maklerskich prezentują się w podziale na kategorie i w porównaniu do danych za poprzedni kwartał. Dane te posłużą do stworzenia rankingu, który wraz z opisem metodologii znajduje się w ostatniej części artykułu.

Waluty – najlepsza kategoria pomimo drastycznego spadku zyskowności

Tendencja spadku zyskowności traderów w I kwartale nie jest czymś zaskakującym, biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe. Zyskowność osób handlujących walutami drastycznie spadła, choć spadek ten nie był największy w porównaniu do innych kluczowych kategorii. Biorąc pod uwagę jedynie brokerów objętych niniejszym zestawieniem, średni odsetek zyskujących klientów spadł w przypadku walut z 46,72% odnotowanych w ostatnim kwartale ubiegłego roku, do 38,23%, a więc o ponad 8 punktów procentowych. Należy zaznaczyć, że mówimy tutaj o średniej arytmetycznej (bardziej odpowiednim miernikiem byłaby średnia ważona liczbą klientów poszczególnych brokerów uwzględnionych w danej kategorii, ale takie dane nie są niestety publikowane).
Najlepiej w kategorii walutowych kontraktów CFD radzili sobie klienci Admiral Markets – 41,15% z nich odnotowało zyski (w porównaniu do 49,77 % kwartał wcześniej). Próg 40% przekroczył jeszcze tylko DM BOŚ – odsetek zyskownych klientów wyniósł tutaj 41,09% (51,27% kwartał wcześniej). Najsłabiej w zestawieniu wypadli klienci XTB – jedynie 33,6% z nich zakończyło handel walutami w I kwartale na plusie (w porównaniu do 38,25% kwartał wcześniej).

 

FXMAG forex czy większa zmienność na forex pomaga traderom? ranking brokerów forex q1 2020 wyniki traderów xtb tms dm boś admiral markets cmc markets dm mbank alior bank ranking brokerów forex ranking brokerzy forex informacje o brokerze forex konto forex konto realne 1

Wykres 1. Zyskowność traderów w kategorii waluty w IV kwartale 2019 (ciemny zielony) i I kwartale 2020 (jasny zielony)

Towary – dwucyfrowy spadek zyskowności

Kontrakty towarowe w poprzednich kwartałach były najlepszą kategorią dla traderów handlujących na kontraktach CFD. W dwóch kwartałach poprzedniego roku odsetek zyskujących przekraczał tutaj 50%. W IV kwartale średnia zyskowność wśród danych brokerów wynosiła 48,22%, ale w I kwartale bieżącego rogu runęła do poziomu 34,83%. To bezprecedensowy spadek o ponad 13 punktów procentowych. Jak widać, silne ruchy cenowe najpopularniejszych surowców, jak ropa i złoto, okazały się zgubne dla osób handlujących kontraktami CFD.
W tej kategorii najlepiej poradzili sobie klienci DM BOŚ, z których 41,69% odnotowało zyski (kwartał wcześniej było ich jednak 51,02%). Dane pozostałych brokerów były niższe niż 40%, z brokerami XTB, TMS i CMC na granicy 30%. Najsłabiej znów wypadli klienci X-Trade Brokers, z których zaledwie 30,2% odnotowało zyski (w porównaniu do 43,34% kwartał wcześniej).

FXMAG forex czy większa zmienność na forex pomaga traderom? ranking brokerów forex q1 2020 wyniki traderów xtb tms dm boś admiral markets cmc markets dm mbank alior bank ranking brokerów forex ranking brokerzy forex informacje o brokerze forex konto forex konto realne 2

Wykres 2. Zyskowność traderów w kategorii towary w IV kwartale 2019 (ciemny zielony) i I kwartale 2020 (jasny zielony)

Indeksy – najsłabsza kategoria, ale najniższy spadek zyskowności

Kategoria kontraktów na indeksy charakteryzowała się historycznie najsłabszymi wynikami wśród 3 wymienionych kluczowych kategorii. To jeden z powodów, dzięki którym spadek zyskowności w I kwartale był tutaj najmniejszy – średni odsetek zyskujących wyniósł 31,96% w porównaniu do 35,63% kwartał wcześniej. W przeciwieństwie do kontraktów na waluty i towary, w zestawieniu dla kontraktów na indeksy mamy jednego brokera, który zaprezentował lepsze wyniki niż kwartał wcześniej. Jest to BM Alior Bank, w przypadku którego odsetek zyskujących klientów wzrósł z 25,8% do 35,3%, co jest najlepszym wynikiem w tej kategorii dla I kwartału 2020 roku. Należy w tym miejscu odnotować, że BM Alior Bank historycznie prezentowało najsłabsze wyniki w tej kategorii, odstając wyraźnie od pozostałych brokerów. Najsłabszy wynik tym razem zaprezentował jednak CMC Markets – zysk na indeksach odnotowało w I kwartale 29% klientów tego brokera (wobec 32% kwartał wcześniej).

FXMAG forex czy większa zmienność na forex pomaga traderom? ranking brokerów forex q1 2020 wyniki traderów xtb tms dm boś admiral markets cmc markets dm mbank alior bank ranking brokerów forex ranking brokerzy forex informacje o brokerze forex konto forex konto realne 3

Wykres 3. Zyskowność traderów w kategorii indeksy w IV kwartale 2019 (ciemny zielony) i I kwartale 2020 (jasny zielony)

Ranking za I kwartał 2020

Zanim przejdę do zaprezentowania rankingu brokerów, chciałbym omówić wykorzystaną metodologię. Punkty przydzielane są na podstawie wyników w 3 głównych kategoriach (waluty, indeksy, towary). W każdej kategorii broker może otrzymać 0-5 pkt. Skrajne wyniki (0 i 5 pkt.) przydzielane są najgorszemu i najlepszemu wynikowi w danej kategorii. Pozostałym brokerom przypisuje się punkty w zależności od tego jak ich wynik wypada na tle wyników skrajnych. Przyjęta metodologia pozwala w lepszy sposób porównywać dane pomiędzy poszczególnymi brokerami, ale nie pozwala na porównywanie wyników pomiędzy poszczególnymi kwartałami.
W rankingu nie są brane pod uwagę inne kategorie kontraktów (akcje, kryptowaluty, stopy procentowe i obligacje) ze względu na to, że nie wszyscy brokerzy publikują dane w innych kategoriach niż waluty, indeksy i towary. Dodatkowo, wyniki prezentowane w kategoriach innych niż wymienione, najczęściej nie są istotne statystycznie ze względu na mniejszą liczbę traderów obracających tymi instrumentami.

DM BOŚ po raz kolejny liderem

Pierwsze miejsce w rankingu przypadło brokerowi DM BOŚ, który do tej pory najczęściej pojawiał się na najwyższym stopniu podium naszego zestawienia. Broker ten zaprezentował najlepszy odsetek zyskownych klientów w kategorii towarowych kontraktów CFD i zdobył w sumie 13,79 na 15 możliwych punktów. Drugie miejsce przypadło BM Alior Bank, który zaprezentował najlepszy odsetek zyskownych klientów w kategorii kontraktów na indeksy i drugi najlepszy wynik w kategorii kontraktów towarowych. Łącznie BM Alior Bank zebrał 11,30 na 15 możliwych punktów. Podium zamyka Admiral Markets – lider w kategorii kontraktów na waluty zdobył 9,71 punktów. Zestawienie zamyka z kolei X-Trade Brokers z 0,40 pkt., co związane jest z najsłabszymi wynikami w 2 z 3 kluczowych kategorii kontraktów.

 

FXMAG forex czy większa zmienność na forex pomaga traderom? ranking brokerów forex q1 2020 wyniki traderów xtb tms dm boś admiral markets cmc markets dm mbank alior bank ranking brokerów forex ranking brokerzy forex informacje o brokerze forex konto forex konto realne 4

Zaprezentowane dane jasno pokazują, że mimo wzrostu zmienności na rynku Forex nie zarabia na nim więcej osób - jest wręcz odwrotnie. Choć traderzy kontraktów CFD tak mocno liczą na wysoką zmienność, to jednak większość przez nią cierpi. Przy krótkiej perspektywie inwestycyjnej na lewarowanym rynku silne, krótkoterminowe wahania często skutkują czyszczeniem otwartych pozycji lub nawet całych kont.


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk