• Odbierz prezent
Czy warto kupić akcje Dino Polska SA? Dyskonty relatywnie silniejsze
fot. pexels.com

Zwracamy uwagę na słabnącego konsumenta, który częściej kieruje swoje kroki w stronę dyskontów dokonując codziennych zakupów, co jest lekko sprzyjające dlaDino. Jednak nasilająca się „wojna cenowa” nie sprzyja poprawie marż, aoczekiwany spadek inflacji nie będzie sprzyjał sprzedaży porównywalnej. Spadające spożycie gospodarstw to możliwy dalszy spadek zakupów żywności w ujęciu realnym. Uwzględniając w/w, obecne wartości w DCF dotyczące RFR oraz MRP oraz cenę bieżącą na GPW podwyższamy wycenę DCF do 411,6 zł na akcję i po uwzględnieniu wyceny porównawczej (263,3 zł), oraz zważeniu wycen widzimy 14% potencjał wzrostowy w średnim okresie, co powoduje, że podwyższamy cenę docelową z 358,6 zł do 431,8 zł/akcję i rekomendację do AKUMULUJ.

 

Wyniki 2Q23 – poniżej naszych prognoz i rynkowych oczekiwań, niższe marże

Kwartalne wyniki raportowane za 2Q23 uplasowały się poniżej rynkowych oczekiwań i naszej prognozy, przez co oceniamy je negatywnie. Zwraca uwagę spadek marż r/r kolejny kwartał z rzędu – brutto spadła o 1,9 p.p. do 22,3% i są to poziomy najniższe od co najmniej 2016 roku. Marża EBITDA, która spadła o 0,5 p.p. r/r do 8,7%, również oscyluje w historycznie dolnych rejestrach. Lekko pozytywnie natomiast należy ocenić sprzedaż porównywalną (20,3%) utrzymującą się powyżej inflacji cen żywności (18,8%). Zarząd spodziewa się spowolnienia inflacji, wskazując jednak, że są kategorie produktów, gdzie widać już spadki cen, ale w innych ceny albo się utrzymują, albo nawet rosną. Zarząd nie widzi przesłanek, które by pozwoliły powiedzieć, że w krótkim terminie trendy się zmienią dlatego też zapowiada dalszą pracę nad optymalizacją kosztów w każdej pozycji.

 

Rozwój sieci – przyspieszenie prawdopodobnie od 2025

Zarząd podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi, że w 2023 r. całkowita liczba sklepów Dino wzrośnie o niskich kilkanaście procent. Na dzień 30 czerwca 2023 r. sieć liczyła 2 272 markety, o 297 więcej niż przed rokiem, dlatego podtrzymujemy prognozy zakładając otwarcie 310 sklepów w 2023 roku (+14,9% wzrostu powierzchni), 336 sklepów w 2024 (+13,9% wzrostu powierzchni) oraz 339 w 2025 (+12,4% wzrostu powierzchni). Szczegóły znajdują się w tabeli na stronie 6. Uzasadniając obecne wolniejsze tempo rozwoju Zarząd wskazuje, że celem spółki jest spłata długu, natomiast w roku 2024 Dino zamierza „trochę” zwiększać liczbę otwarć, by zdecydowanie przyspieszyć w kolejnych latach, najprawdopodobniej od 2025 roku. Nie podaje jednak konkretów tłumacząc się odległym terminem.

 

Zagrożenia dla prognoz

Obecnie największym zagrożeniem niespełnienia się prognoz jest ryzyko związane z wolniejszym od zakładanego rozwojem sieci sprzedaży. Oprócz poprawy na poziomie mix-u produktowego i LFL, to właśnie wzrost skali działalności wpływa głównie na zwiększanie przychodów i poprawę/utrzymanie marż. Dodatkowo czynniki wpływające na pogorszenie ogólnej sytuacji gospodarczej, zmniejszające siłę nabywczą ludności, jak inflacja mogą powyżej pewnego poziomu negatywnie wpływać na sprzedaż porównywalną.

 

Wartość akcji Dino Polska SA oszacowana została na podstawie wyceny metodami: DCF (411,6 zł) oraz porównawczą (263,3 zł), co po zważeniu powyższych wycen w wagach odpowiednio 90% i 10% dało 9-miesięczną cenę docelową równą 431,8 zł.

Czy wartokupić akcje Dino Polska SA? Dyskonty relatywnie silniejsze  - 1


Noble Securities DM

Noble Securities S.A. to jeden z pierwszych domów maklerskich, działający na polskim rynku kapitałowym od 1994 r. Noble Securities S.A. udostępnia swoim Klientom dostępne na rynku instrumenty finansowe w tym akcje, obligacje, kontrakty terminowe oraz fachowe wsparcie maklerów działających na rynku papierów wartościowych. Autora możesz obserwować na LINKEDIN | FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk