• Odbierz prezent
eksport Polska Ukraina
Z artykułu dowiesz się:

- Jak wyglądają relacje handlowe Polski z Ukrainą

W kwestii relacji gospodarczych Polski z innymi krajami, najczęściej mówimy o wielkich mocarstwach. Jednak nie zapominajmy, że ważnym partnerem handlowym Polski jest również nasz wschodni sąsiad – Ukraina. Nasze relacje gospodarcze z Ukraińcami uległy znaczącej poprawie w trwającym w tym państwie kryzysie ekonomicznym.

 

Polscy przedsiębiorcy eksportują coraz więcej towarów do naszego wschodniego sąsiada. Wyniki w ostatnich kwartałach uległy znaczącej poprawie i osiągają poziom sprzed wybuchu kryzysu na Ukrainie. Wartość polskich towarów eksportowych na Ukrainę w ciągu pierwszych trzech kwartałów tego roku warta była 13,4 mld złotych. Jak podaje, Gazeta Prawna, wynik ten jest o 32% większy niż w ubiegłym roku. Co ciekawe 13,4 mld złotych to kwota jeszcze większa niż ta w 2013 roku, której wysokość osiągnęła 13,3 mld złotych. Kryzys na Ukrainie trwający nieprzerwanie od 2013 roku spowolnił gospodarkę samego wschodniego sąsiada, ale również zmniejszył wartość eksportu z Polski w latach 2014-2015. W tych latach wymiana handlowa między dwoma państwami znacząco spadała nawet o 23%. Jednak ten rok przyniósł poprawę, co widać szczególnie po wyżej wymienionej kwocie sprzedaży polskich towarów na Ukrainie.

Polscy przedsiębiorcy wracają znów na ukraiński rynek. Najczęściej wymienianymi grupami towarów eksportowych według Ministerstwa Rozwoju są: produkty mineralne, włókiennicze, urządzenia elektroniczne. Jednak czy to oznacza, że sytuacja gospodarcza Ukrainy poprawia się?


Estera Włodarczyk

Absolwentka dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się stosunkami gospodarczo-politycznymi oraz ich wpływem na światową ekonomię.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk