• Odbierz prezent
Czy Polacy mają jakiekolwiek oszczędności? Potrzebę bezpieczeństwa mamy zapisaną w naszym finansowym DNA?
fot. freepik.com
  • Posiadane oszczędności pozwalają czuć się bezpiecznie 43 proc. Polek i Polaków.
  • Odłożone 8 miesięcznych pensji – to próg, po przekroczeniu którego wszyscy badani mają poczucie finansowego zabezpieczenia.
  • Z badania Santander Bank Polska wynika, że najlepiej ze swoimi oszczędnościami czują się gospodarstwa 3-4 osobowe[1].

Ponad 60 proc. Polek i Polaków deklaruje, że posiada oszczędności, a 43 proc. badanych czuje się z nimi bezpiecznie. Osobom, które mają oszczędności, udało się odłożyć stosunkowo dużo. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Santander Bank Polska wynika, że czterech na dziesięciu badanych posiada oszczędności przewyższające ich 6-miesięczne dochody. To poziom, który uznaje się za poduszkę finansową, mogącą dawać poczucie finansowego bezpieczeństwa. 26% badanych ma odłożone pieniądze, które odpowiadają równowartości 2-3 miesięcznym wynagrodzeniom gospodarstwa domowego.

Czy Polacy mają jakiekolwiek oszczędności? Potrzebę bezpieczeństwa mamy zapisaną w naszym finansowym DNA? - 1

– Rosnąca zamożność Polaków sprawia, że mamy coraz więcej odłożonych pieniędzy. Nasze badania jasno wskazują, że wysokość oszczędności mierzona krotnością wynagrodzeń rośnie wraz z dochodami. Osoby zarabiające do 2 000 zł najczęściej deklarują, że odłożyły 6-7 miesięcznych pensji, podczas gdy badani zarabiający min. 4 000 zł miesięczne najczęściej odpowiadali, że mają oszczędzoną ponad 12-krotność wynagrodzenia – mówi Monika Szlosek, odpowiedzialna za ofertę inwestycyjno-oszczędnościową w Santander Bank Polska.

Co dwie głowy to nie jedna?

Na wysokość oszczędności ma wpływ także liczba osób, będących w jednym gospodarstwie domowym. Najczęściej posiadanie odłożonych pieniędzy deklarują rodziny 4-osobowe (53%), z kolei najtrudniej jest je odłożyć gospodarstwom jednoosobowym. Warto jednak zauważyć, że najwyższe kwoty oszczędności deklarują gospodarstwa 1 lub 2-osobowe. Badania Santander Bank Polska wskazują, że w ponad 42 proc. z nich odłożone pieniądze przekraczają 6-krotność miesięcznego wynagrodzenia. Najniższe oszczędności posiadają gospodarstwa co najmniej 5-osobowe – w prawie co czwartym z nich, wysokość odłożonych pieniędzy to równowartość pensji z 1 miesiąca.

W oszczędzaniu liczy się czas

Wysokość posiadanych oszczędności rośnie również wraz z wiekiem. Podczas gdy w grupie młodych dorosłych (18-29 lat) posiadanie zasobów w wysokości min. 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia deklaruje mniej niż jeden na 10 badanych (7 proc.), w grupie osób od 50 do 69 lat jest ich już prawie trzykrotnie więcej.

Czy Polacy mają jakiekolwiek oszczędności? Potrzebę bezpieczeństwa mamy zapisaną w naszym finansowym DNA? - 2

Czy pieniądze dają poczucie bezpieczeństwa?

Przyjmuje się, że poduszka finansowa zapewniająca poczucie bezpieczeństwa, powinna wynosić równowartość co najmniej 6-krotności miesięcznych dochodów lub w innym ujęciu stałych, miesięcznych wydatków. Z naszych badań wynika, że próg, po przekroczeniu którego wszyscy badani czują się zabezpieczeni finansowo to równowartość 8 miesięcznych pensji – wyjaśnia Monika Szlosek, odpowiedzialna za ofertę inwestycyjno-oszczędnościową w Santander Bank Polska.

Niemal co czwarty Polak lub Polka (24 proc.) posiada poduszkę finansową, czyli min. 6-krotność miesięcznego wynagrodzenia. W grupie osób, które zgromadziły jakiekolwiek oszczędności odsetek ten wynosi aż 39 proc.

Wyniki pochodzą z badania „Finansowe DNA Polek i Polaków 2020”, wykonanego w wrześniu br. przez Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS na zlecenie Santander Bank Polska. Raport z badania został powstał we współpracy z firmą analityczną Analizy Online SA.

Badanie ogólnopolskie zrealizowano na pełnoletnich mieszkańcach Polski metodą (CATI). Próba wyniosła 1002 osób.

***

Grupa Santander Bank Polska S.A. jest jedną z największych grup finansowych i największym bankiem z kapitałem prywatnym w Polsce. Oferuje nowoczesne rozwiązania finansowe dla osób indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji. Bank ma jedną z największych sieci oddziałów i placówek partnerskich, jak również świadczy usługi poprzez elektroniczne kanały dostępu, w tym bankowość mobilną. Jest jednym z liderów rynku w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w usługach bankowych, konsekwentnie budując swoją markę zgodnie ze strategicznym celem osiągnięcia pozycji najlepszego banku dla klienta. Priorytetem Santander Bank Polska jest satysfakcja i lojalność klientów, dlatego Bank regularnie wprowadza do oferty innowacyjne funkcjonalności, które pomagają dbać o finanse osobiste oraz efektywnie zarządzać finansami firmowymi. Od 2011 r. Bank należy do międzynarodowej Grupy Santander. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, usługi maklerskie, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

Grupa Santander to wiodąca uniwersalna grupa bankowa z siedzibą w Hiszpanii, założona w 1857 r. Jest obecna na 10 kluczowych rynkach w Europie oraz obu Amerykach i jest jednym z największych banków na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Jej misją jest pomaganie klientom w codziennych sukcesach w duchu wartości „Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie”. Grupa Santander dąży do tego, aby stawać się instytucją coraz bardziej odpowiedzialną społecznie. W tym celu zobowiązała się m.in. przeznaczyć w latach 2019–2025 ponad 120 mld EUR na finansowanie inwestycji i rozwiązań proekologicznych, a także o udzieleniu w tym samym czasie pomocy ponad 10 mln osób poprzez programy mikrofinansowania czy edukacji finansowej. Według stanu na koniec pierwszego kwartału 2020 r. Grupa posiadała 146 mln klientów (w tym 21,3 mln klientów lojalnych oraz 38,3 mln klientów cyfrowych), 11 900 oddziałów i 195 000 pracowników. Zysk Grupy Santander za pierwszy kwartał 2020 roku wyniósł 1,977 mld EUR i był o 1% wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

  1. Wyniki pochodzą z badania „Finansowe DNA Polek i Polaków 2020”, wykonanego w wrześniu br. przez Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS na zlecenie Santander Bank Polska.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk