• Odbierz prezent
podatki PIT

Z pewnością wielu z nas wie o planowanych przez rząd zmianach dotyczących podatków. Miałyby one wejść w życie w 2020 r. Czego one dotyczą i jak wyglądają szczegóły proponowanych zmian?

 

Pierwszy próg podatkowy 17%

Na tym rozwiązaniu mogą skorzystać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy- zlecenia oraz przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych.  Jak do tej pory obowiązuje te osoby podatek 18% do kwoty 85 528 zł rocznego dochodu. Powyżej tej kwoty podatek wynosi 32%. Według nowych planów rządu, od 1 stycznia 2020 r. mają obowiązywać trzy progi podatkowe: do kwoty dochodu 42 764 zł – 17%, powyżej 42 764 zł, ale nie więcej niż 85 528 zł – 18%, a powyżej 85 528 zł – 32%.

 

Zerowy PIT dla młodych

Rozwiązanie to będące jednym z elementów „piątki Kaczyńskiego” to zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia. Nie ma jednak do tej pory zgodności, których umów to będzie dotyczyć, czy będą nim objęte tylko dochody z umów o pracę czy też z umów-zleceń i umów o dzieło. Prawdopodobnie ze zwolnienia nie będą mogły skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Rząd proponuje wprowadzić limit dochodów w kwocie 42 764 zł. Jeśli osoba do 26. roku życia przekroczyłaby tę kwotę, płaciłaby podatek na zasadach ogólnych od nadwyżki ponad tę kwotę.

 

Wyższe koszty uzyskania przychodu dla pracowników

Jak do tej pory osoby zatrudnione na umowę o pracę mogą uwzględnić koszty uzyskania przychodów w wysokości 1335 zł rocznie. Po zmianach koszty uzyskania przychodów dla tych osób wyglądałyby następująco:

  • standardowe koszty uzyskania przychodów z jednego stosunku pracy: 3000 zł zamiast dotychczasowych 1335 zł,
  • podwyższone koszty uzyskania przychodów z jednego stosunku pracy: 3600 zł zamiast dotychczasowych 1668,72 zł,
  • standardowe koszty uzyskania przychodów z więcej niż jednego stosunku pracy (dla wieloetatowców): 4500 zł zamiast 2002,05 zł,
  • podwyższone koszty uzyskania przychodów z więcej niż jednego stosunku pracy: 5400 zł  w miejsce kwoty 2502,56 zł.

Projekt ustawy w najbliższych dwóch tygodniach ma trafić do dalszych konsultacji.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk