• Odbierz prezent
Czy niedziela 24 maja to niedziela handlowa? W których sklepach zrobisz dzisiaj zakupy? Biedronce, Lidlu, Auchan czy tylko Żabce?

Czy niedziela 24 maja 2020r. to niedziela handlowa? Odpowiedź - NIE. Niestety w tą niedzielę nie zrobisz zakupów w Twojej najbliższej galerii handlowej czy Biedronce, Lidlu, Tesco bądź Auchan.

Kalendarz niedziel handlowych

Niedziela 24 maja to nie niedziela handlowa, większość sklepów będzie w ten dzień zamkniętych. W galeriach handlowych zrobimy najwcześniej zakupy w poniedziałek rano, 25 maja. Najbliższa niedziela handlowa, kiedy sklepy będą mogły być otwarte przypada na 28 czerwca 2020 roku. Do tego czasu mamy aż ponad miesiąc czasu.

Zgodnie z ustawą o zakazie handlu w niedzielę (która obowiązuje od 1 marca 2018 roku) w obecnym 2020 r. będzie tylko 7 niedziel handlowych. Wiekszość niedziel handlowych jeszcze przed nami.

W jakich sklepach zrobimy dzisiaj zakupy?

Poniżej przedstawiamy listę sklepów oraz placówek handlowych, w których zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę (art. 6. 1. Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele) możesz zrobić zakupy:

1) na stacjach paliw płynnych;
2) w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;
3) w aptekach i punktach aptecznych;
4) w zakładach leczniczych dla zwierząt;
5) w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;
6) w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
7) w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481);
8) w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566);
9) w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;
10) w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;
11) w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;
12) w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;
13) w placówkach handlowych na dworcach w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136), w portach i przystaniach morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933) oraz w portach i przystaniach w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128) – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;
13a) w centrach pierwszej sprzedaży ryb, w przypadku sprzedaży ryb z burty, w gospodarstwach rybackich, placówkach handlowych zajmujących się odbiorem produktów rybołówstwa i akwakultury oraz handlem takimi produktami;
14) w placówkach handlowych w portach lotniczych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089);
15) w strefach wolnocłowych;
16) w środkach transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych;
17) na terenie jednostek penitencjarnych;
18) w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych;
19) w sklepach internetowych i na platformach internetowych;
20) w przypadku handlu towarami z automatów;
21) w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i poz. 60);
22) w hurtowniach farmaceutycznych;
23) w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn;
24) w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;
25) w zakładach pogrzebowych;
26) w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek;
27) w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;
27a) w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna;
28) na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi;
29) w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, o których mowa w pkt 28, w zakresie czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności;
30) w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego.

Kiedy będzie najbliższa niedziela handlowa?

W tym roku będziemy mieli jeszcze 4 niedziele handlowe. Będą to odpowiednio następujące daty:

  • 28 czerwca,
  • 30 sierpnia
  • 13 grudnia,
  • 20 grudnia.

Julia Zagórska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego i Akademii Górniczo-Hutniczej. Głównie zajmuje się analizą wpływu wydarzeń makroekonomicznych na sytuację na rynku. Aktywny trader Forex od 2013 roku. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk