• Odbierz prezent
Czy NBP powinien obniżyć stopy procentowe?

Zgodnie z art.227 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej za kształtowanie polityki pieniężnej w Polsce odpowiada Narodowy Bank Polski (NBP) za pośrednictwem organu jakim jest Rada Polityki Pieniężnej (RPP). Do jednych z głównych kompetencji Rady należy ustalenie corocznych założeń polityki monetarnej, które są realizowane przez bank centralny.

W opublikowanych na 2019 roku dokumencie dotyczącym powyższej kwestii można wyczytać, że RPP utrzymała dotychczasową strategię polityki monetarnej. Głównym jej celem jest zapewnienie stabilności cen, do czego wykorzystuje się średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o +/- 1 pkt. procentowy. Prowadzona polityka pieniężna powinna sprzyjać także utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz stabilności systemu finansowego.

Koncentrując się na nadrzędnym celu polityki pieniężnej, jakim jest utrzymanie na stabilnym poziomie rocznej procentowej zmiany indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych w średnim terminie, można pokusić się o ocenę tego czy aktualnie istnieją przesłanki, aby NBP zaczął realizować luźniejszą politykę monetarną. W ostatnich miesiącach bowiem utrzymywany był status quo w polityce pieniężnej i jak mantra ze strony większości członków Rady padały stwierdzenia, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem pozostaje stabilizacja stóp procentowych na niezmienionym poziomie w kolejnych miesiącach. Istniało bowiem ograniczone ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego. Pomimo wysokiego wzrostu gospodarczego w ubiegłym roku dynamika cen konsumpcyjnych w Polsce pozostawała umiarkowana. W całym 2018 roku wskaźnik CPI nie przekroczył bariery 2,0% w skali roku a począwszy od sierpnia 2018 roku dynamika cen zaczęła sukcesywnie się obniżać, by w styczniu 2019 roku osiągnąć poziom 0,9% r/r, co obrazuje Wykres 1.

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Anna Wrzesińska

Senior Dealer w Noble Securities S.A. Aktywnie związana z rynkiem walutowym od 2005 roku. W handlu koncentruje się głównie na Price Action i poziomach Fibonacciego.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk